Tájékoztató

a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumban alkalmazott eljárásrendről a járványügyi készenlét időszakára

(2. változat)

Érvényes: 2020.09.28-től

 

Ezt az eljárási rendet tanulóink és dolgozóink egészségének megőrzése érdekében állítottuk össze a járványügyi készültség időszakára.

Jogszabályi háttér: 

 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020.08.17-én kiadott Intézkedési terv a 2020/21- tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó
 • 431/2020. (IX. 18.) sz. Kormányrendelet a Járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.

Jelen eljárási rend módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

 

 1. Eljárási rend a fertőzés terjedésének megakadályozására hagyományos munkarend idején

 

SZÜLŐKNEK, TANULÓKNAK:

1. AZ ISKOLÁBA ÉRKEZÉS RENDJE, HIÁNYZÁSOK IGAZOLÁSA

1.1. A gimnáziumot kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Amennyiben a szülők tüneteket észlelnek gyermekükön, akkor a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles értesíteni az iskolát, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn a sztehlo.titkarsag@gmail.com e-mail-címen vagy a 290-90-88/101-es telefonszámon. Az érintett tanuló gyógyulása után kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.

1.2. Érkezéskor kerülni kell a csoportosulást, be kell tartani a szociális védőtávolságot (1,5 méter).

1.3. A gimnáziumban a zárt terekben a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése kötelező. A gimnázium épültébe csak maszkban lehet belépni, ezért kérjük a szülőket, gondoskodjanak arról, hogy a gyermeküknél legyen maszk.

1.4. Érkezéskor a kézfertőtlenítés kötelező!

1.5. A Kormány 431/2020.(IX.18.) rendelete szerint 2020.10.01-től mérjük a tanulók testhőmérsékletét a belépési pontoknál. A csoportosulás elkerülése érdekében megnyitottuk a másik főbejáratot is. A jobb oldali kapun a 9-10. évfolyam tanulói, a bal oldalin a 11-12-es tanulók érkezzenek a testhőmérsékletmérő pontokhoz. A mérést az ügyeletes pedagógus végzi 7:20 és 8:15 között. Később érkező tanulók hőmérsékletét a portás ellenőrzi.

37,8 fokos testhőmérséklet esetén 10 perc elteltével újabb mérést végzünk. Ha ekkor is fennáll a legalább 37,8 fokos testhőmérséklet, akkor a tanulót elkülönítjük, és a szülőt értesítjük.

A reggeli testhőmérséklet mérés mellett a tanulókat napközben is megkérdezzük egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet-mérést végzünk.

1.6. Minden tanulót kérünk, hogy az órarend szerinti teremben vagy az udvaron várja a tanítás kezdetét.

1.7. Amennyiben a tanuló az aktuális járványügyi szabályok szerint veszélyesnek minősített országból érkezik haza, vagy egyéb ok miatt hatósági karanténba kerül, azt szintén jelezni kell az iskola felé! Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban, hiányzása igazolt. A tanuló az iskolába csak orvosi igazolással térhet vissza.

1.8. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

1.9. A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartásával szükséges eljárni.

Ennek alapján, ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan mulasztásokat jelezzük a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!

1.10. A gimnázium épületében csak tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók, az intézmény pedagógusai és munkatársai tartózkodhatnak.

 

2. Tanítási időre vonatkozó szabályok

2.1. A gimnázium zárt tereiben a maszkhasználat kötelező minden ott tartózkodó számára. A maszkot szabályosan, az orrot és a szájat is takarva kell viselni.

Ha a csoportlétszám engedi az 1,5 méteres védőtávolság betartását, akkor a maszk viselése nem kötelező, de ajánlott. Amennyiben a pedagógus szükségesnek tartja, akkor a kiscsoportban is kérheti a maszkhasználatot., amit a tanulónak teljesítenie kell.

2.2. Az osztályterem ablakait – amennyiben az időjárás engedi – a tanórák alatt nyitva kell tartani.

2.3. A tanórák közötti szünetekben kötelező az osztálytermek teljes átszellőztetése, amely a hetesek feladata.

2.4. Rendkívül fontos a gyakori, alapos kézmosás, kézfertőtlenítés az illemhely használata és az étkezések előtt és után.

Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell helyezni!

Meg kell tanulni és alkalmazni kell a köhögési etikettet! Papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendőt azonnal a szemetesbe kell dobni. Ezután a kezet fertőtleníteni kell.

2.5. A szünetekben a tanulók lehetőleg az udvaron tartózkodjanak ügyelve az 1,5 méteres védőtávolság betartására.

2.6. A büfében és a menzán sorbanállás közben is kötelező a maszkhasználat! Ügyelni kell a védőtávolság betartására is, amit matricákkal segítünk.

 

3. Szabályok a menzán

3.1. A menzán kizárólag azok tartózkodhatnak, akik rendelkeznek ebédbefizetéssel.

Az első ebédszünetben a 9. évfolyamos tanulók, a másodikban a 10-12. évfolyamos tanulók ebédelhetnek.

3.2. A menzára érkezők számára a kézfertőtlenítés kötelező!

3.3. A járványügyi készenlét idején megszűnik az otthonról hozott ételek menzán történő melegítésének és elfogyasztásának lehetősége.

3.4. A menzára vonatkozó szabályok betartását tanári felügyelet biztosítja.

3.5. A menzán a védőtávolság betarthatósága érdekében csökkentjük a használatban lévő székek számát, valamint változik a csengetési rend is:

 

* rövidített óra a kötelező testhőmérsékletmérés elvégzése érdekében 2020.10.01-től

 

4. Testnevelés órák, sportsáv

4.1. A testnevelés- és a táncórákat szabad téren tartjuk, ezért javasolt a hűvösebb időkre melegítő sportruházat beszerzése.

4.2.A sportsávok a járványügyi készenlét idején projektek formájában valósulnak meg.

 

PEDAGÓGUSOKNAK:

 1. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 2. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése kötelező a kiscsoportos órák kivételével, amennyiben a teremben megoldható a védőtávolság betartása.
 3. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
 4. A taneszközök, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell!
 5. A megfelelő védőtávolság betartatása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
 6. Folyamatos, vagy gyakori intenzív szellőztetés szükséges.
 7. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletek, fogadóórák helyett az online kommunikációt szükséges előtérbe helyezni.
 8. Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő használata)
 9. Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!

 

TAKARÍTÓKNAK:

 1. Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását!
  • A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
  • ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok,
  • egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
  • padló és játszószőnyegek, egyéb szövet tisztítására;
  • játékok, sporteszközök tisztítására;
  • radiátorok, csövek lemosására;
  • ablakok, üvegfelületek tisztítására;
  • szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
  • képek, tablók, világítótestek portalanítására;
  • pókhálók eltávolítására;
  • rovar- és rágcsálóirtásra;
  • csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.
 1. Az intézményvezető ellenőrzi a takarítás megvalósulását!
 2. A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata tilos.
 3. A vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra,
  • hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,
  • informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.),
  • mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)
  • padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
 1. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a tanulók egészségét ne veszélyeztesse.
 2. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása szükséges. A védőeszközök használata kötelező (maszk, kesztyű)!

 

II.     Eljárási rend fertőzés miatt elrendelt tantermen kívüli digitális munkarend esetén

 1. Ha az intézményben fertőzés lép fel, akkor az NNK Kerületi Népegészségügyi Intézete által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredményeképpen az Operatív Törzs elrendelheti egyes tanulócsoportok, osztályok, vagy a teljes intézmény részére a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetését. Az intézmény a jogszabályok haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. A digitális oktatás elrendeléséről a további teendőkről a szülőket a mozanaplón keresztül értesítjük. (2. sz. melléklet)
 2. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
 3. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
 4. A tantermen kívüli digitális munkarend megvalósításához egységesen a már tavasszal is alkalmazott Teams platformot használjuk.
 1. A digitális munkarend helyi szabályairól és a távoktatás órarendjéről (3. sz. melléklet) a gimnázium honlapján az alábbi linken tájékozódhatnak:
 2. A digitális távoktatás órarendjét az osztályfőnökök a tanulóknak személyesen is kihirdetik.

III. Kommunikáció

Az intézmény működésével kapcsolatos híreket az iskola honlapján és mozanaplóján keresztül tesszük közzé. Kérjük figyeljék ezeket a felületeket, ide csak hiteles forrásból származó információk kerülnek ki.

Covid 19 fertőzés, fertőzésgyanú illetve hatósági karantén bejelentése:

sztehlo.titkarsag@gmail.com  e-mail címen vagy a 290-90-88/101-es telefonszámon.

A kapcsolattartás módja a járványügyi készenlét idején:

 • a pedagógusokkal a mozanaplón keresztül, vagy e-mailben,
 • az intézménnyel mozanaplón keresztül, vagy az info@sztehloiskola.hu e-mail címen, valamint a 290-90-88/101-es telefonszámon.

A kapcsolattartás módja digitális távoktatás esetén:

 • a pedagógusokkal a mozanaplón keresztül és e-mailben,
 • az intézménnyel mozanaplón keresztül és az info@sztehloiskola.hu email címen.

 

Budapest. 2020.09.28.

Vicziánné Salla Ildikó

intézményvezető

 

Mellékletek:

 1. Szülőknek szóló tájékoztató levél- intézményi vírusmentesség időszakban: Szülőknek – járványügyi készenlét
 2. Szülőknek szóló tájékoztató levél – érintettség esetén: Szülőknek – digitális oktatás bevezetése
 3. A digitális távoktatás gimnáziumi szabályai és a távoktatás során használt órarend: Digitális távoktatás protokollja órarenddel 2.verzió 11.11.
 4. Kríziskommunikáció