Tájékoztató a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumban

alkalmazott eljárásrendről a veszélyhelyzet időszakában

(4. változat)

Érvényes: 2021.11.20-tól

Ezt az eljárási rendet tanulóink és dolgozóink egészségének megőrzése érdekében állítottuk össze a veszélyhelyzet idejére.

Jogszabályi háttér: 

 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020.08.17-én kiadott Intézkedési terv, valamint az azt módosító VIII/454/202/KOAT 12. iktatószámú EMMI tájékoztatás
 • 431/2020. (IX. 18.) sz. Kormányrendelet a Járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
 • a Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.

 

Jelen eljárási rend módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

Szülőknek, tanulóknak:

1.     AZ ISKOLÁBA ÉRKEZÉS RENDJE, HIÁNYZÁSOK IGAZOLÁSA

1.1. A gimnáziumot kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Amennyiben a szülők tüneteket észlelnek gyermekükön, akkor a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles értesíteni az iskolát, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn a sztehlo.titkarsag@gmail.com e-mail-címen vagy a 290-90-88/101-es telefonszámon. Az érintett tanuló gyógyulása után kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.

1.2. Érkezéskor kerülni kell a csoportosulást,

1.3. A gimnázium zárt tereiben az arcmaszk viselése kötelező.

1.4. Érkezéskor a kézfertőtlenítés minden belépő számára kötelező!

1.5. Tanulói hiányzások kezelése

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. A tanuló az iskolába csak hatósági vagy orvosi igazolással térhet vissza.

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Ennek alapján, ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Igazolatlan mulasztásokat jelezzük a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!

 

2. Tanítási időre vonatkozó szabályok

2.1. Az osztálytermekben is kötelező az arcmaszk viselése.

2.2. Amennyiben egy tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, kérése esetén segítséget kell nyújtani a hazajutásában. Aki tudomást szerez az épületen belül tartózkodó személyről, akinél felmerül a fertőzés gyanúja, az iskolavezetést azonnal köteles értesíteni. A tanuló -akinél felmerül a fertőzés gyanúja – haladéktalanul köteles felvenni a kapcsolatot háziorvosával.

2.3. Az osztályterem ablakait – amennyiben az időjárás engedi- a tanórák alatt is nyitva kell tartani.

2.4. A tanórák közötti szünetekben kötelező az osztálytermek teljes átszellőztetése, amely a hetesek feladata.

2.5. Rendkívül fontos a gyakori, alapos kézmosás, kézfertőtlenítés az illemhely használata és az étkezések előtt és után.

Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy ne pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell behelyezni!

2.6. Meg kell tanulni és alkalmazni kell a köhögési etikettet! Papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendőt azonnal a szemetesbe kell dobni. Ezután a kezet fertőtleníteni kell.

2.7. A szünetekben a tanulók lehetőleg az udvaron tartózkodjanak!

 

3. Szabályok a menzán

3.1. A menzán kizárólag azok tartózkodhatnak, akik rendelkeznek ebédbefizetéssel.

Az első ebédszünetben a 9.és 12. évfolyamos tanulók, a másodikban a 10-11. évfolyamos tanulók ebédelhetnek.

3.2. A menzára érkezők számára a kézfertőtlenítés kötelező!

3.3. A járványügyi készenlét idején megszűnik az otthonról hozott ételek menzán történő melegítésének és elfogyasztásának lehetősége.

3.4. A menzán a védőtávolság betarthatósága érdekében csökkentjük a használatban lévő székek

számát, valamint változik a csengetési rend is:

 1. Testnevelés órák, sportsáv

A testnevelés- és a táncórákat szabad téren tartjuk, ezért javasolt a hűvösebb időkre melegítő sportruházat beszerzése.

 

PEDAGÓGUSOKNAK:

 1. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 2. A gimnázium zárt tereiben (tanítási órákon, foglalkozásokon is) kötelező a maszk viselés.
 3. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
 4. Mivel használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért ezeket kérjük az erre a kijelölt helyre tenni!
 5. Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő használata)
 6. Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!
 7. Digitális munkarendre átállás esetén a használt felület a Microsoft Teams Az online órákat kizárólag az erre az esetre készített órarend alapján tartsunk. A digitális munkarendhez külön szabályzat készült.

 

TAKARÍTÓKNAK:

 1. Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását!
 • A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
 • ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok,
 • egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
 • padló és játszószőnyegek, egyéb szövet tisztítására;
 • játékok, sporteszközök tisztítására;
 • radiátorok, csövek lemosására;
 • ablakok, üvegfelületek tisztítására;
 • szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
 • képek, tablók, világítótestek portalanítására;
 • pókhálók eltávolítására;
 • rovar- és rágcsálóirtásra;
 • csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.

 

 1. Intézményvezető ellenőrzi a takarítás megvalósulását!
 2. A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata tilos.
 3. A vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra,
  • hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,
  • informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.),
  • mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)
  • padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
 1. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.
 2. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű).
 3. Használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

 

Budapest. 2021.11.20.

 

   Vicziánné Salla Ildkó

                                                                                                          intézményvezető

 

Mellékletek:

 1. Szülőknek szóló tájékoztató levél- intézményi vírusmentesség időszakban: Szülőknek – járványügyi készenlét
 2. Szülőknek szóló tájékoztató levél – érintettség esetén: Szülőknek – digitális oktatás bevezetése
 3. A digitális távoktatás gimnáziumi szabályai és a távoktatás során használt órarend: Digitális távoktatás protokollja órarenddel 2.verzió 11.11.
 4. Kríziskommunikáció