Tájékoztató a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumban alkalmazott rendről a járványügyi készenlét időszakára

 

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Szeretettel köszöntöm Önöket az új, 2020/21-es tanév kezdetén. Nagy örömünkre szolgál, hogy szeptember elsején hagyományos módon indíthatjuk el a tanévet. A járványügyi készenlétre való tekintettel az alábbi szabályokat alakítottuk ki egészségünk megóvása érdekében:

Az iskolába érkezés rendje

Érkezéskor kerülni kell a csoportosulást, be kell tartani a szociális védőtávolságot (1,5 m).

A gimnázium közösségi tereiben a szájat és az orrot eltakaró maszk viselése minden ott tartózkodótól elvárt. A gimnázium épültébe csak maszkban lehet belépni, ezért kérjük a szülőket, gondoskodjanak arról, hogy a gyermeküknél legyen maszk.

Érkezéskor a kézmosás, kézfertőtlenítés kötelező! Minden tanulót kérünk, hogy az órarend szerinti teremben vagy az udvaron várja a tanítás kezdetét.

A gimnáziumot kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Amennyiben a szülők tüneteket észlelnek gyermekükön, akkor a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles értesíteni az iskolát, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn a sztehlo.titkarsag@gmail.com e-mail-címen vagy a 290-90-88/101-es telefonszámon. Az érintett tanuló gyógyulása után kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.

Amennyiben a tanuló az aktuális járványügyi szabályok szerint veszélyesnek minősített országból érkezik haza, vagy egyéb ok miatt házikaranténban tartózkodásra kötelezik, azt szintén jelezni kell az iskola felé! Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban, hiányzása igazolt.

Tanítási időre vonatkozó szabályok

Az osztályteremben a maszk használata ajánlott, de nem kötelező.

Az osztályterem ablakait – amennyiben az időjárás engedi- a tanórák alatt nyitva kell tartani.

A tanórák közötti szünetekben kötelező az osztálytermek teljes átszellőztetése, amely a hetesek feladata.

Rendkívül fontos a gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés.

A szünetekben a tanulók lehetőleg az udvaron tartózkodjanak ügyelve az 1,5 méteres védőtávolság betartására.

A büfében és a menzán sorban állás közben a maszk viselése kötelező! Ügyelni kell a védőtávolság betartására is, amit matricákkal segítünk.

Szabályok a menzán

A menzán kizárólag azok tartózkodhatnak, akik rendelkeznek ebédbefizetéssel. A menzára érkezők számára a kézmosás kötelező! A járványügyi készenlét idején megszűnik az otthonról hozott ételek menzán történő melegítésének és elfogyasztásának lehetősége. A menzára vonatkozó szabályok betartását tanári felügyelet biztosítja.

A menzán a védőtávolság betarthatósága érdekében csökkentjük a használatban lévő székek számát, valamint változik a csengetési rend is:

Testnevelés órák, sportsáv

A testnevelés- és a táncórákat szabad téren tartjuk, ezért javasolt a hűvösebb időkre melegítő sportruházat beszerzése.

A sportsávok a járványügyi készenlét idején projektek formájában valósulnak meg.

 

Köszönöm segítő együttműködésüket!

Mindenkinek sok sikert kívánok az új tanévre!

Erős vár a mi Istenünk!

 

Budapest, 2020.08.26.

Vicziánné Salla Ildikó

   intézményvezető