Gimnáziumi házi vizsgák rendje

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy diákjainkat megismertessük a vizsgaszituációkkal mind írásban, mint pedig szóban. 9-12. évfolyam minden évben szervezünk különböző házi vizsgákat, amelyek elősegíthetik diákjaink sikeres szereplését a valódi vizsgahelyzetekben.

Nyelvi vizsgák

Nyelvi vizsgákat szervezünk a nyelvi tagozatos osztályainkban angol, német és spanyol nyelvekből 9-12 évfolyamon. Félévkor komplex írásbeli feladatlapot töltenek ki a diákok, amely minden nyelvi készséget mér, év végén pedig mind írásban mind pedig szóban számot adnak tudásukról.

Komplex hittan alapvizsga

10. évfolyamon év végén szervez intézményünk szóbeli vizsgát evangélikus, református és katolikus hittanból – felekezet szerint, a 9. és 10. évfolyam anyagából.

Kisérettségi

10. évfolyamon év végén írásbeli feladatlapot töltenek ki a diákok történelemből a 9-10. évfolyam tananyagából.
11. év végén irodalomból és történelemből tesznek szóbeli vizsgát a diákok három év tananyagából.

Próbaérettségi

12. évfolyamon tavasszal írásbeli próbavizsgát tesznek a diákok magyarból, történelemből, matematikából és angol /német nyelvekből.