A felvételi eljárásban megszerezhető maximális 200 pont valamennyi képzésen három részeredményből adódik össze.
1. A központi írásbeli vizsgán a szövegértés és a matematika feladatlap megírásával maximálisan 100 pont szerezhető.*
2. A felvételi elbeszélgetésen – ahol a jelentkezők számot adnak általános műveltségükről, egyházi kötődésükről, és kreatív feladatokat oldanak meg – maximálisan 50 pont szerezhető.
Az ének-zene és a vizuális kultúra képzésre jelentkezők a kreatív feladatok helyett alkalmassági feladatokat oldanak meg.
3. Általános iskolai eredményeket a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatból számítjuk. maximálisan 50 pont szerezhető.

Nyelvi emelt szintű képzéseknél (0001-0005)
beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv.
Biológia emelt szintű képzés (0006)
beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom egy jegyként, biológia, kémia és fizika.
Történelem emelt szintű képzés (0007)
beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv.
Ének-zene emelt szintű képzés (0008)
beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és magyar irodalom egy jegyként, történelem, idegen nyelv,ének-zene.
Vizuális kultúra emelt szintű képzés (0009)
beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és magyar irodalom egy jegyként, történelem, idegen nyelv, vizuális kultúra.
Informatika emelt szintű képzés (0010)
beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom egy jegyként, történelem, idegen nyelv és informatika.

* Az intézményünkbe való jelentkezéshez minden tagozaton szükséges a központi írásbeli vizsga megírása és a felvételi elbeszélgetésen való részvétel.