A felvételi eljárásban megszerezhető maximális 200 pont valamennyi képzésen három részeredményből adódik össze.

  1. A központi írásbeli vizsgán a szövegértés és a matematika feladatlap megírásával maximálisan 100 pont szerezhető.*
  1. A felvételi elbeszélgetésen – ahol a jelentkezők számot adnak általános műveltségükről, egyházi kötődésükről, és kreatív feladatokat oldanak meg – maximálisan 50 pont szerezhető.

Az ének-zene és a vizuális kultúra képzésre jelentkezők a kreatív feladatok helyett alkalmassági feladatokat oldanak meg.

  1. Általános iskolai eredményeket a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatból számítjuk. maximálisan 50 pont szerezhető.

Nyelvi emelt szintű képzéseknél – 0001-0003

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv.

Biológia emelt szintű képzés – 0004 

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom egy jegyként, biológia, kémia és fizika.

Történelem emelt szintű képzés0005

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv.

Ének-zene emelt szintű képzés – 0006

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és magyar irodalom egy jegyként, történelem, idegen nyelv,ének-zene.

Vizuális kultúra emelt szintű képzés0007

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és magyar irodalom egy jegyként, történelem, idegen nyelv, vizuális kultúra.

Informatika emelt szintű képzés – 0008

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom egy jegyként, történelem, idegen nyelv és informatika.