Felvételi pontok számítása az idegennyelvi, biológia, informatika és történelem tagozatra (0001-0006)

A felvételi eljárásban megszerezhető maximális összpontszám: 175 pont

Az összpontszám négy elemből adódik össze.

 1. Hozott pontok – a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatból számítjuk,

maximálisan 50 pont szerezhető.

Nyelvi emelt szintű képzéseknél                                                   (0001-0003)

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv.

Biológia emelt szintű képzés                                                         (0004)

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom egy jegyként, biológia, kémia és fizika.

Digitális kultúra emelt szintű képzés                                            (0005)

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom egy jegyként, történelem, idegen nyelv és informatika.

Történelem emelt szintű képzés                                                    (0006)

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv.

Vizuális kultúra emelt szintű képzés                                            (0007)

beszámított tantárgyak: matematika, magyar nyelv és magyar irodalom egy jegyként, történelem, idegen nyelv, vizuális kultúra.

 1. A központi írásbeli vizsgán a magyar- és a matematika-feladatlap megírásával maximálisan 100 pont szerezhető.*
 1. A szóbeli felvételi vizsgánmaximálisan 20 pont szerezhető.
 1. Többletpontok: a hitéleti tevékenység értékelése: egyházi iskolaként maximum 5 többletpontot adunk azoknak a vizsgázóknak,
  • akik evangélikusok + 2 pont
  • akiknek keresztlevelük van + 1 pont
  • akik részt vettek első áldozáson/konfirmáción + 1 pont
  • gyülekezeti lelkészi ajánlásuk van + 1 pont

maximálisan 5 pont szerezhető

 

* Az intézményünkbe való jelentkezéshez minden tagozaton szükséges a központi írásbeli vizsga megírása és a felvételi elbeszélgetésen való részvétel.

 

Felvételi pontok számítása a vizuális kultúra tagozatra (0007)

A felvételi eljárásban megszerezhető maximális összpontszám: 205 pont

Az összpontszám négy elemből adódik össze.

 1. Hozott pontok: az általános iskolai eredményekből számítjuk: a 7. év végi és a 8. félévi matematika, magyar nyelv és magyar irodalom egy jegyként, történelem, idegen nyelv, vizuális kultúra osztályzatokból számítjuk.

maximálisan 50 pont szerezhető.

 1. A központi írásbeli vizsgán a magyar- és a matematika-feladatlap megírásával maximálisan 100 pont szerezhető.*
 2. A szóbeli felvételi vizsgán – maximálisan 50 pont szerezhető.
 3. Többletpontok: a hitéleti tevékenység értékelése: egyházi iskolaként maximum 5 többletpontot adunk azoknak a vizsgázóknak,
 • akik evangélikusok + 2 pont
 • akiknek keresztlevelük van + 1 pont
 • akik részt vettek első áldozáson/konfirmáción + 1 pont
 • gyülekezeti lelkészi ajánlásuk van  + 1 pont.