IKSZ – ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A SZTEHLOBAN

Mint bizonyára tudják, az 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítése hazánkban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele.
Az iskolai közösségi szolgálat az eddig eltelt években igen sok pozitív tapasztalatot hozott számunkra. Ezek közül a legfontosabb, hogy a tanulók megismerték a közösségben való tevékenység erejét. Saját beszámolóik életre szóló élményekről, gondolkodásuk megváltozásáról, új barátságokról, fantasztikus programokról szólnak.

A program lehetőséget ad a diákoknak a sikeres tevékenységekre, saját maguk jobb megismerésére, egyéni céljaik megtalálására. A tanulók a szolgálat során érzik, hogy olyan feladatot látnak el, amellyel javítják a helyi közösség és a fogadóintézményben élők, tevékenykedők életminőségét. Mindezeken felül a személyes emberi kapcsolatok új színnel gazdagítják a tanulók életét.

Az iskolai közösségi szolgálat mindezek mellett a tanulók készségeit és kompetenciáit fejlesztő pedagógiai eszköz, fontos lehet a pályaorientációban is.
Fejleszti a következő kompetenciákat: kritikus gondolkodás, önbizalom, a felelősségvállalás, állampolgári kompetencia, szociális érzékenység, együttműködés, empátia, konfliktuskezelés, problémamegoldás.

A diákok többféle területen teljesíthetik a közösségi szolgálat 50 óráját. A választható területek: szociális és jótékonysági, környezetvédelmi, egészségügyi, kulturális és közösségi, polgári és katasztrófavédelmi, óvodáskorúakkal, sajátos nevelési igényű tanulókkal, idős emberekkel való sport-szabadidős tevékenység, bűnmegelőzés és balesetvédelem.

Az 50 óra elosztása, napi, heti teljesítés felső határa

  • Az iskolai közösségi szolgálatot a 9-11. évfolyamon kell teljesíteni, csak kivételes esetekben lehet a 12. évfolyamon.
  • Javaslatunk az 50 óra elosztására: 9. évfolyam: 15 óra, 10. évfolyam 20, 11. évfolyam: 15 óra.
  • hétköznap maximálisan 3 óra, hétköznap maximálisan heti 6 óra
  • szabadnapon, szünetben 5 óra teljesíthető, heti 12 óra maximálisan (kivétel, a tábori szolgálat)
  • este 20 óra és reggel 6 között nem végezhető közösségi szolgálat.

A közösségi szolgálattal kapcsolatos iskolai események, adminisztrációs teendők

A kilencedikes diákoknak szeptember hónapban tájékoztatót tartunk. Ekkor kapják meg a Diáknaplót, melybe a teljesített szolgálatot partnerszervezet igazolja. Ezután a diákok nyilatkoznak arról, hogy mely három területen kívánják teljesíteni a szolgálatot. Ezt a nyilatkozatot le kell adni az osztályfőnöknek.

Ezután fogadó intézményt, nonprofit szervezetet kell keresni a választott tevékenységnek megfelelően. Ebben a segíthet a Közösségi Szolgálat Portál, illetve az iskola eddigi partnereit is meg lehet keresni lehetőségekért. A gimnázium is rendszeresen hirdet lehetőségeket, sőt, iskolai teljesítésre is van lehetőség.

Amennyiben kiválasztották a szervezetet, velük egyeztettek, akkor az iskolai koordinátorral egyeztetni kell! Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy kizárólag nonprofit szervezetekkel, állami, önkormányzati szervekkel, egyesületekkel, egyházakkal lehet szerződést kötni, illetve nyereségorientált cégek jótékonysági akcióiba lehet bekapcsolódni.

Ha a gimnáziumnak az adott szervezettel még nincs Együttműködési megállapodása, akkor azt meg kell kötni. Ennek érdekében a diák keresse meg ügyintézési időben a koordinátort, ahol megkapja két példányban a szerződésmintát. Ezeket a leendő partnerrel ki kell töltetni és aláírva, lepecsételve visszahozni.

Ezután kezdődhet meg a szolgálat, amelyet a tanulók a Diáknaplóba bejegyeznek, a partnerrel igazoltatnak.
A Diáknaplókat félévente, az osztályfőnökök kérésére le kell adni. Innen a koordinátor bevezeti a teljesített órákat a mozanaplóba, év végén pedig a bizonyítványba.

Ügyintézés: kedd 9:00-11:15 és csütörtök 9:00-11:15 szünetekben a titkárságon.

Minden kérdéssel, javaslattal kapcsolatban szívesen állunk a rendelkezésükre!

Letölthető űrlapok:

Word: IKSZ – Együttműködési megállapodás 2024

Pdf: IKSZ – Együttműködési megállapodás 2024

Nyilatkozat területválasztásról – jelentkezési lap

Nyilatkozat területválasztásról – jelentkezési lap