„Vir sapiens aedificat supra petram.”

Iskolánk zászlóján így szerepel intézményünk jelmondata, ami magyarul ezt jelenti:

„A bölcs ember kősziklára épít.”

Jézusnak a Hegyi beszéd végén elmondott példázatára utalnak ezek a szavak (Máté evangéliuma 7,24-27). Szeretnénk, ha ez a jelmondat célkitűzéssé válna minden diákunk számára. Ennek megfelelően arra törekszünk, hogy biztos alapot adjunk számukra, amikor életüket tervezik. Igaz ez egyrészt a tanulmányaikra, a szakmai előmenetelükre. Másrészt viszont ugyanilyen fontosnak tartjuk, hogy megismerhessék Jézus Krisztust, aki a lelki építkezés számára jelent olyan biztos alapot, melyet az élet semmilyen vihara nem rengethet meg. Egy gyorsan változó világban is maradandó hit, tudás és értékek gyűjtésére biztatjuk tehát diákjainkat, ahogy az bölcs emberhez illő.

 

Evangélikus Iskola

Számunkra ez a következőket jelenti általában:

 • Az evangélium üzenetét középpontba helyező, bibliai alapokon álló világ- és emberszemlélet;
 • A keresztyénség kétezer éves történetébe szervesen gyökerező ötszáz éves felekezeti hagyományok élő gyakorlatai;
 • A megújulás állandó igénye mellett nyitottság és befogadó légkör Sztehlo Gábor örökségeként;

 

Hitélet – hétköznapjaink és ünnepeink gyakorlatában

ÁLDÁS

 • Ez mi akar lenni?

Az áldás az egyik legősibb „szent gyakorlat”, melynek lenyomata köznyelvi kifejezéseinkben is ott van. („Áldatlan állapotok”, „áldott jó gyermek”, „áldomás” stb). Az áldás valami olyasmi, amit egyesek így fogalmaznának meg: „Az Erő legyen veled!”

A Nap példáját felhasználva így írhatunk erről: az áldás az Istentől származó erőforrásra csatlakozást jelenti, ahogy a napelem begyűjti a Nap energiáit, hogy valahol máshol munkára használja azt. Az áldásból élő emberek ugyanakkor az áldás közvetítői, továbbadói is lehetnek, ahogyan az ablak átengedi magán a napsugarakat. Végül az áldás forrása Isten, de az áldásból élő emberek ezt vissza is sugározzák – úgy mondjuk: áldják az Istent – életükkel, ahogyan a tükör visszatükrözi a Nap fényét.

 • Hogyan jelenik meg ünnepeinkben és hétköznapjainkban?

Áldással indítjuk tanulmányaikra új diákjainkat és áldással iktatjuk hivatalukba új tanár kollégáinkat.
Áldással zárjuk hétköznapi és ünnepi közös alkalmainkat.
Személyes áldással bocsátjuk érettségire végzős diákjainkat. Isten áldását kérjük életük folytatására, amikor továbblépnek a Sztehlo kötelékéből.

 

NÖVEKEDÉS LELKIEKBEN

 • Kötelező-e részt venni az áhítatokon? Kötelező-e templomba járni?

Gyakran hangoznak el ezekhez hasonló kérdések egy egyházi iskola rendje kapcsán. Mielőtt egy rövid igen/nem-mel válaszolnánk, közelítsük meg máshogy is ezeket a kérdéseket.

Az iskola természetes módon a növekedés helyszíne. Elvárjuk, hogy ha iskolába járunk növekedjen a tudásunk, az ismeretünk, fejlődjünk. Biblikus alapokon álló holisztikus – azaz az embert a maga teljességében, test, lélek, szellem egységében látó – emberszemléletünk alapján nem egyszerűen ismeretekben és fizikai erőnlétben, hanem lelkiekben is a növekedés a célunk.

Ahogyan nem tesszük fel a kérdést, hogy kötelező-e levegőt vennünk, hanem természetes, hogy életünk része az egészséges, rendszeres légzés, ugyanígy természetes módon épülnek be a lelki lélegzetvételek – reggeli áhítatok, és néhány perces elcsendesedések – iskolai életünkbe.

 • Miért fontosak ezek az alkalmak? Mi történik az áhítaton?

Ezeken az alkalmakon megpróbáljuk életünk eseményeit, döntéseit, egyáltalán önmagunkat egy kicsit másképp látni, más fénybe helyezni. Úgy tervezni, növekedni, hogy ne egyszerűen a saját perspektívánkból, hanem mondjuk úgy: Isten szemével lássuk magunkat. Ezért imádságokon és énekeken keresztül kifejezzük, ami bennünk van, és a Szentírás alapján megszólaló szavakból megpróbáljuk megérteni azt, amit Isten szeretne az életünkben látni.

Kötelező-e? – Azt mondhatjuk erre: nem kötelező, hanem szerves és elengedhetetlen része közösségi életünknek. Ez az a mód, ahogy hitünk szerint nem csak testiekben és szellemiekben, de lelkiekben is megfelelő módon növekedhetünk.

 • Az iskola életébe épített alkalmakon túl szoros kapcsolatokat ápolunk a Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Evangélikus Gyülekezettel. Évente egyszer minden osztály részt vesz a gyülekezet vasárnapi istentiszteletén, és különböző ünnepi alkalmakon is van mód a találkozásra. Az iskola diákjai és családtagjaik előtt mindig nyitva áll a gyülekezet kapuja.

  

Növekedés ismeretben és bölcsességben – Hittan oktatás

Az ismeretekben való növekedés természetes elvárás minden tantárgyat illetően beleértve a hittant is.

 • Az órarend része heti két hittanóra.
 • Evangélikus, református vagy római katolikus felekezeti hittan oktatásban lehetséges a részvétel a évfolyamra történő beiratkozáskor adott nyilatkozatnak megfelelően.
 • Az evangélikus hittant oktatók iskolánk alkalmazottai. A református és római katolikus hittant oktatókat a felekezetileg illetékes egyházi szervek delegálják intézményünkbe.
 • A hittan választható érettségi tantárgy, a hittan oktatásával és tanulásával szemben is elvárás, hogy a négy tanulmányi év alatt elsajátítható legyen a középszintű hittan érettségi tananyaga.
 • A tananyag tényszerűen megtanulható része ellenőrzés tárgyát képezi, és a tantárgyi értékelés alapjául szolgál.
 • Az ismeretekkel ellentétben a személyes hit nem osztályozható, és nem is képezi számonkérés tárgyát. Diákjaink személyes meggyőződése nem szolgál hátrányos megkülönböztetés alapjául. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy ez a személyes meggyőződésük érlelődjön, formálódjon, biztos alapra épített, időtálló hitté válhasson életükben.

 

Közösség

A helyes lelki egyensúly megtalálását, és az abban való megmaradást is segíti egy jó közösség. Ezért törekszünk arra, hogy iskolánk kisebb belső közösségei, mint az osztályok, egészségesen működjenek. E mellett intézményünk részese nagyobb közösségeknek is.

A 18. kerületi evangélikus gyülekezeten keresztül szoros kapcsolatban állunk az evangélikusok közösségével. Az iskolában adottságként jelen lévő felekezeti sokszínűség lehetőséget ad az ún. ökumenikus közösség gyakorlására. Jó együttműködésben dolgoznak együtt katolikus, református, evangélikus és más keresztyén felekezetekhez tartozók. Tagjai vagyunk a Keresztyén Iskolák Nemzetközi szervezetének (ACSI), mely sokszínű lehetőséget ad a keresztyén kapcsolatok világméretű kitágításának is szakmai és lelki programokon keresztül. Ebbe a sokszínű közösségbe hívjuk meg diákjainkat már a „Reménység táborban”, mely kilencedikeseink számára az első találkozást jelenti ezzel a sokszínű és gazdag világgal.

 

Örök érvénnyel

Ebben a sokszínűségben a biztos és változatlan, mégis mindig időszerű és aktuális pont számunkra Jézus Krisztus. Őhozzá viszonyítva keressük a magunk helyét és feladatait a világban, hogy mindaz, amit építünk, kiállja az idő próbáját, és megálljon az élet viharaiban.