Tájékoztató a szóbeli vizsgákkal kapcsolatban

Kedves Szülők, felvételiző nyolcadik osztályosok!

Az elmúlt időszakban számos kérdést kaptunk Önöktől arra vonatkozóan, hogy egyrészt hány ponttal lehet hozzánk bejutni az egyes tagozatokra, másrészt hogy az eddigi évekhez hasonlóan behívunk-e minden diákot a szóbeli vizsgára?

Nevelőtestületünk az idén is arra törekszik, hogy valamennyi felvételiző diákot meghallgasson, aki hozzánk adta be jelentkezési lapját.

Az elmúlt években azonban olyan mértékben növekedett a hozzánk felvételiző diákok száma, hogy tavaly már közel kilencszáz felvételiző szóbeli vizsgáját bonyolítottuk le. Megtapasztaltuk, hogy ennyi diák számára a szóbeli meghallgatást felelősen megszervezni szinte lehetetlen.

A jelentkezések beérkezése után, a jelentkezők számának ismeretében tudunk csak dönteni arról, hogy meg tudjuk-e szervezni az összes felvételiző diák számára a szóbeli vizsgát. Amennyiben nyolcszáznál több jelentkezés érkezik hozzánk, akkor sajnos az összes diákot nem tudjuk behívni szóbelire.

A döntésről a lehető leghamarabb értesíteni fogjuk Önöket honlapunkon. Kérjük, hogy a szóbeli vizsga közeledtével rendszeresen keressék fel honlapunkat!

A felvételi eljárás sajátságai miatt arról sem lehet biztosat mondani, hogy az egyes tagozatokra hány ponttal lehet bekerülni. Ez a ponthatár minden évben változik, függ az egyes tagozatokra jelentkező diákok számától, a diákok teljesítményétől és a diákok által megadott tagozati sorrendtől. Ez az érték annak a diáknak a pontszámával egyezik meg, aki az adott tagozatra legutolsóként bekerül.

Ezért a „bekerülési ponthatár” helyett reálisabb képet adhat Önöknek az alábbi táblázat, ami tagozatonként tartalmazza a legjobb eredménnyel rendelkező bejutó diák és a leggyengébb eredménnyel bejutó diák ideiglenes felvételi jegyzékbeli rangsorszámát is a tavalyi beiskolázási időszakból.

 

Adatok a 2020/2021-es beiskolázási időszakról

Tanulmányi terület Legjobb eredménnyel rendelkező diák rangsorszáma Leggyengébb eredménnyel rendelkező diák rangsorszáma Férőhelyek száma Jelentkezők száma
Angol nyelvi tagozat 57 217 34 532
Német nyelvi tagozat 30 118 20 180
Spanyol nyelvi tagozat 9 87 14 248
Biológia tagozat 25 91 18 178
Történelem tagozat 15 113 18 209
Vizuális kultúra 5 34 14 125
Informatika 36 96 14 264