Tisztelt Szülők, kedves nyolcadik osztályosok!

A nyolcadik osztályos diákok életében fontos időszak kezdődik, meg kell találniuk az érdeklődési körüknek megfelelő középiskolai képzést tehetségük kibontakoztatására. Ebben az érdekfeszítő útkeresésben szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek abban a reményben, hogy felkeltjük érdeklődésüket egyre népszerűbb, szeretett gimnáziumunk iránt.

Hagyományos nyílt napjainkat a járványügyi készenléti helyzet miatt az idén nem tudjuk megtartani, de szeretnénk figyelmüket felhívni a gimnázium honlapján található információkra, és a felvételi részleteiről szóló prezentációra.

Gimnáziumunk, ahogy gimnazistáink látják: https://youtu.be/fmDvS6DMFcQ

Amennyiben még maradt megválaszolatlan kérdésük, akkor azt szívesen várjuk a felveteli@sztehloiskola.hu címre.

 

Hogyan nyerhetnek felvételt a nyolcadikos osztályos tanulók a gimnáziumba?

A gimnáziumba jelentkező tanulók a központi felvételi eljárás rendjének megfelelően kerülhetnek felvételre.

Honlapunkon igyekszünk minél szélesebb körű tájékoztatást adni céljainkról, programunkról, képzési rendszerünkről, részletezzük a felvételi követelményeket, a pontszámítás módját és az induló képzések jellegzetességeit.

A felvétel során az általános iskolai és a felvételi vizsgán elért eredményeket vesszük figyelembe. A felvételi vizsga valamennyi képzésformánkon két szakaszból áll. A hozzánk felvételiző diákoknak részt kell venniük a központi írásbeli vizsgán és az intézmény szóbeli felvételi vizsgáján.

A központi írásbelin a felvételizőknek matematika és magyar nyelv tantárgyból is meg kell írniuk a feladatlapot.

A központi írásbeli időpontja: 2021. január 23. 10 óra.

Az iskola 2021. március 4-5-én és 9-én szóbeli felvételi vizsgát szervez. A szóbeli felvételi vizsga elsősorban nem a tantárgyi ismereteket, hanem az alapvető társadalmi részvételhez szükséges emberi alapkészségeket, az iskolai tanuláshoz szükséges képességeket és a motiváció szintjét vizsgálja, figyelembe véve az életkori sajátosságokat.

 

A felvételi eredmény számítása a tanuló előző iskolájában elért tanulmányi eredményének 7. év végi és 8. félévi, a központi írásbeli vizsga eredményének és a szóbeli meghallgatás eredményének összegzése alapján történik. Az evangélikus tanulók és/vagy lelkészi (nem hitoktatói) ajánlással, keresztlevéllel, konfirmációs emléklappal rendelkező felvételizők többletpontban részesülnek.