Tisztelt Szülők, kedves nyolcadik osztályosok!

A nyolcadik osztályos diákok életében fontos időszak kezdődik, meg kell találniuk az érdeklődési körüknek, tehetségüknek megfelelő középiskolai képzést tehetségük kibontakoztatására. Ebben az érdekfeszítő útkeresésben szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek abban a reményben, hogy felkeltjük érdeklődésüket egyre népszerűbb, szeretett gimnáziumunk iránt.

Hívjuk, várjuk Önöket a gimnázium nyílt napjaira, amelyek az intézmény bemutatásából és óralátogatásból állnak.

Nyílt napok: 2019. 10. 16-17. és 11. 13-14.

A gimnáziumba jelentkező tanulók a központi felvételi eljárás rendjének megfelelően kerülhetnek felvételre.*

Honlapunkon és Nyílt napjainkon igyekszünk minél szélesebb körű tájékoztatást adni céljainkról, programunkról, képzési rendszerünkről, részletezzük a felvételi követelményeket, a pontszámítás módját és az induló képzések jellegzetességeit.

A felvétel során az általános iskolai és a felvételi vizsgán elért eredményeket vesszük figyelembe.

A felvételi vizsga valamennyi képzésformánkon két szakaszból áll. A hozzánk felvételiző diákoknak részt kell venniük a központi írásbeli vizsgán és az intézmény szóbeli felvételi vizsgáján.
A központi írásbelin a felvételizők matematika és magyar nyelv tantárgyból is meg kell írni a feladatlapot.

Az iskola 2020 februárjában, márciusában (később kijelölt időpontban) szóbeli felvételi vizsgát szervez. A szóbeli felvételi vizsga elsősorban nem a tantárgyi ismereteket, hanem az alapvető társadalmi részvételhez szükséges emberi alapkészségeket, az iskolai tanuláshoz szükséges képességeket és a motiváció szintjét vizsgálja, figyelembe véve az életkori sajátosságokat.

A felvételi eredmény számítása a tanuló előző iskolájában elért tanulmányi eredményének (7. év végi és 8. félévi), a központi írásbeli vizsga eredményének és a szóbeli meghallgatás eredményének összegzése alapján történik. Az evangélikus tanulók és/vagy lelkészi ajánlással, keresztlevéllel, konfirmációs emléklappal rendelkező, illetve aktív gyülekezeti kötődésüket lelkészi ajánlással igazoló felvételizők többletpontban részesülnek.

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_beiskolazas_rendje

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi