FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

a 2024-2025. tanévre

Tisztelt Szülők, kedves nyolcadik osztályosok!

A nyolcadik osztályos diákok életében fontos időszak kezdődik, meg kell találniuk az érdeklődési körüknek megfelelő középiskolai képzést tehetségük kibontakoztatására. Ebben az érdekfeszítő útkeresésben szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek abban a reményben, hogy felkeltjük érdeklődésüket egyre népszerűbb, szeretett gimnáziumunk iránt.

Honlapunkon és Nyílt napjainkon igyekszünk minél szélesebb körű tájékoztatást adni céljainkról, programunkról, képzési rendszerünkről, részletezzük a felvételi követelményeket, a pontszámítás módját és az induló képzések jellegzetességeit.

Ebben a tanévben Nyílt napokat az alábbi időpontokban tartunk:

2023. október 11. (szerda) 16:00 és 17:30-tól,

2023. november 16. (csütörtök) 16:00 és 17:30 tól

Nyílt napok helyszíne a gimnázium épülete mellett lévő evangélikus Élő kövek temploma (1183 Budapest, Kossuth tér 3.

 

Gimnáziumunk, ahogy diákjaink látják:

Hogyan nyerhetnek felvételt a nyolcadikos osztályos tanulók a gimnáziumba?

A gimnáziumba jelentkező tanulók a központi felvételi eljárás rendjének megfelelően kerülhetnek felvételre.

A hozzánk felvételiző diákoknak részt kell venniük a központi írásbeli vizsgán és az intézmény szóbeli felvételi vizsgáján is. A központi írásbelin a felvételizőknek matematika és magyar nyelv tantárgyból is meg kell írniuk a feladatlapot.

A szóbeli felvételi vizsga elsősorban nem a tantárgyi ismereteket, hanem az alapvető társadalmi részvételhez szükséges emberi alapkészségeket, az iskolai tanuláshoz szükséges képességeket és a motiváció szintjét vizsgálja, figyelembe véve az életkori sajátosságokat.

A felvételi eredmény számítása a tanuló előző iskolájában elért tanulmányi eredményének (7. év végi és 8. félévi), a központi írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredményének az összegzése alapján történik.

Az egyházi kötődéssel rendelkező felvételizők többletpontban részesülnek az alábbiak szerint: azok a vizsgázók,

  • akik evangélikusok + 2 pont
  • akiknek keresztlevelük van + 1 pont
  • akik részt vettek konfirmáción/ első áldozáson + 1 pont
  • gyülekezeti lelkészi ajánlásuk van + 1 pont.

A többletpont megszerzéséhez szükséges dokumentumokat (keresztlevél, konfirmációi/elsőáldozási emléklap másolata, gyülekezeti lelkészi ajánlás) kérjük a felvételi jelentkezési lappal együtt benyújtani. A benyújtás határideje: 2024.02.21. Kérjük a határidő betartását!

A felvételizőket az elért összpontszám alapján rangsoroljuk.