A GIMNÁZIUM TANÁRAI
A pedagógus nevemunkaköreszakképesítéseegyéb végzettségek
Asztalos Gábornégimnáziumi tanárangol nyelv
Ásztai Rékagimnáziumi tanárolasz nyelvzongoratanár
Balázs Pétergimnáziumi tanár,   művészeti munkaközösség-vezető, osztályfőnök – 9.Btestnevelő-gyógytestnevelő
Balogh Norbert gimnáziumi tanárolasz nyelv, spanyol nyelv
Becze Mártagimnáziumi tanár, könyvtáros,      osztályfőnök – 11. Dmagyar nyelv és irodalomfejlesztő biblioterapeuta
Biróné Edelényi-Szabó Anettgimnáziumi tanár, osztályfőnök – 12. Bnémet nyelv , magyar nyelv és irodalom
Bognár Kornélgimnáziumi tanártestnevelő
Bombolya Juditgimnáziumi tanár, tankönyvfelelőstestnevelő

Tartósan távollévő

szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés területen

Borsai Györgygimnáziumi tanár, osztályfőnök – 12. D, DÖK segítőtörténelem és földrajzszakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető
Dr. Bogyáné Kocsis Mártagimnáziumi tanárnémet és olasz nyelv
Dulai Zita Krisztinagimnáziumi tanárangol és német nyelv
Erdélyi Lászlógimnáziumi tanármatematika
Fábriné Nagy Szilviagimnáziumi tanárangol nyelv
Fáczán Klaudiagimnáziumi tanárangol nyelv, magyar mint idegennyelv
Faragó Andreagimnáziumi tanárangol nyelv
Fellegi Krisztiángimnáziumi tanárangol és spanyol nyelv
Fónad Flóragimnáziumi tanármatematika és informatika
Fritz-Majer Nóragimnáziumi tanárvizuális és környezetkultúratartósan távollévő
Fritzné Szentgyörgyi-Tolnay Évagimnáziumi tanár idegennyelvi munkaközösség-vezető, osztályfőnök – 9.Anémet és orosz nyelv
Gacsal Timeagimnáziumi tanárnémet nyelv
Győri Gábor Dávidiskolalelkész
Hegedűs Kláragimnáziumi tanár osztályfőnök – 10.D
osztályfőnöki munkaközösség-vezető
francia nyelv, magyar nyelv és irodalomszakvizsgázott pedagógus – mentorpedagógus
Hegyi Imrénégimnáziumi tanárinformatika
Horváth Lászlógimnáziumi tanártáncpedagógus
Izsó Gabriellagimnáziumi tanárbiológia és kémia
Juhász Richárdgimnáziumi tanárföldrajz és történelem
Karika Tímeagimnáziumi tanármatematika
Kelemen Egongimnáziumi tanárfizika és földrajz
Kerepeszki Anikógimnáziumi tanár, osztályfőnök – 11. Amagyar nyelv és irodalom és hittanszakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető
Keresztes Ágnes Erzsébetgimnáziumi tanárvizuális és környezetkultúra
Kondor Kláragimnáziumi tanárevangélikus hitoktató
Kovács Gábortanácsadó szakpszichológusiskolapszichológus
Kökény Dóragimnáziumi tanár osztályfőnök – 10.Bspanyol nyelv, magyar mint idegennyelv
Kőszeghy Zsoltgimnáziumi tanár osztályfőnök – 11.Btörténelem
Kurtán Kolosgimnáziumi tanárbiológia,földrajz és fizikaszakvizsgázott pedagógus, mérés-értékelés szakterületen
Losonczi Bernadettgimnáziumi tanármagyar nyelv és irodalom, és latin nyelv, evangélikus hitoktató
Margittai Editintézményvezető-helyettesbiológia és kémiaszakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető
Márkus Henriett Annagimnáziumi tanár osztályfőnök – 10.Amatematika és történelemszakvizsgázott pedagógus – vizsgaelnöki, tanügyigazgatási szakterületen
Marosán Hajnalgimnáziumi tanármatematika és informatika
Muckné Király Évagimnáziumi tanárének-zene
Németh Krisztinagimnáziumi tanár osztályfőnök – 12. Aangol és latin nyelv, mozgókép- és médiakultúra pedagógus
Németh Pálné Vecseri Gabriellagimnáziumi tanárbiológia
Nyirő Antal Istvángimnáziumi tanár –
természettudományos munkaközösség-vezető
biológia, kémia
Preizer Beáta Cecíliagimnáziumi tanár humán munkaközösség-vezető , osztályfőnök – 12. Ctörténelem és német nyelv
Reményi Juditgimnáziumi tanár, tankönyvfelelős, osztályfőnök – 11. Cmagyar nyelv és irodalom, matematikatankönyvfelelős
Sándorné Csepcsényi Katalingimnáziumi tanárangol nyelv
Sándorné Szűcs Melindagimnáziumi tanárangol nyelv, magyar mint idegennyelv
Sárikné Török Krisztinagimnáziumi tanárangol nyelv
Takács Ferencgimnáziumi tanár osztályfőnök – 10.Cmatematika és informatika
Takácsné Gebri Szilviagimnáziumi tanár
angol nyelvi munkaközösség-vezető
angol nyelv és történelem
Tejeda Erika Annagimnáziumi tanárrajz- és vizuális kommunikáció, spanyol nyelvTartósan távollévő
Tóth Györgyiintézményvezető-helyettesangol nyelv és földrajzszakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető
Veres Dániel Lászlógimnáziumi tanárangol nyelv és történelem
Vicziánné Salla Ildikóintézményvezetőbiológiaszakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető