A GIMNÁZIUM TANÁRAI
A pedagógus neve munkaköre szakképesítése egyéb végzettségek
Asztalos Gáborné gimnáziumi tanár angol nyelv
Ásztai Réka gimnáziumi tanár olasz nyelv zongoratanár
Balázs Péter gimnáziumi tanár,   művészeti munkaközösség-vezető, osztályfőnök – 9.B testnevelő-gyógytestnevelő
Balogh Norbert  gimnáziumi tanár olasz nyelv, spanyol nyelv
Becze Márta gimnáziumi tanár, könyvtáros,      osztályfőnök – 11. D magyar nyelv és irodalom fejlesztő biblioterapeuta
Biróné Edelényi-Szabó Anett gimnáziumi tanár, osztályfőnök – 12. B német nyelv , magyar nyelv és irodalom
Bognár Kornél gimnáziumi tanár testnevelő
Bombolya Judit gimnáziumi tanár, tankönyvfelelős testnevelő

Tartósan távollévő

szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés területen

Borsai György gimnáziumi tanár, osztályfőnök – 12. D, DÖK segítő történelem és földrajz szakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető
Dr. Bogyáné Kocsis Márta gimnáziumi tanár német és olasz nyelv
Dulai Zita Krisztina gimnáziumi tanár angol és német nyelv
Erdélyi László gimnáziumi tanár matematika
Fábriné Nagy Szilvia gimnáziumi tanár angol nyelv
Fáczán Klaudia gimnáziumi tanár angol nyelv, magyar mint idegennyelv
Faragó Andrea gimnáziumi tanár angol nyelv
Fellegi Krisztián gimnáziumi tanár angol és spanyol nyelv
Fónad Flóra gimnáziumi tanár matematika és informatika
Fritz-Majer Nóra gimnáziumi tanár vizuális és környezetkultúra tartósan távollévő
Fritzné Szentgyörgyi-Tolnay Éva gimnáziumi tanár idegennyelvi munkaközösség-vezető, osztályfőnök – 9.A német és orosz nyelv
Gacsal Timea gimnáziumi tanár német nyelv
Győri Gábor Dávid iskolalelkész
Hegedűs Klára gimnáziumi tanár osztályfőnök – 10.D
osztályfőnöki munkaközösség-vezető
francia nyelv, magyar nyelv és irodalom szakvizsgázott pedagógus – mentorpedagógus
Hegyi Imréné gimnáziumi tanár informatika
Horváth László gimnáziumi tanár táncpedagógus
Izsó Gabriella gimnáziumi tanár biológia és kémia
Juhász Richárd gimnáziumi tanár földrajz és történelem
Karika Tímea gimnáziumi tanár matematika
Kelemen Egon gimnáziumi tanár fizika és földrajz
Kerepeszki Anikó gimnáziumi tanár, osztályfőnök – 11. A magyar nyelv és irodalom és hittan szakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető
Keresztes Ágnes Erzsébet gimnáziumi tanár vizuális és környezetkultúra
Kondor Klára gimnáziumi tanár evangélikus hitoktató
Kovács Gábor tanácsadó szakpszichológus iskolapszichológus
Kökény Dóra gimnáziumi tanár osztályfőnök – 10.B spanyol nyelv, magyar mint idegennyelv
Kőszeghy Zsolt gimnáziumi tanár osztályfőnök – 11.B történelem
Kurtán Kolos gimnáziumi tanár biológia,földrajz és fizika szakvizsgázott pedagógus, mérés-értékelés szakterületen
Losonczi Bernadett gimnáziumi tanár magyar nyelv és irodalom, és latin nyelv, evangélikus hitoktató
Margittai Edit intézményvezető-helyettes biológia és kémia szakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető
Márkus Henriett Anna gimnáziumi tanár osztályfőnök – 10.A matematika és történelem szakvizsgázott pedagógus – vizsgaelnöki, tanügyigazgatási szakterületen
Marosán Hajnal gimnáziumi tanár matematika és informatika
Muckné Király Éva gimnáziumi tanár ének-zene
Németh Krisztina gimnáziumi tanár osztályfőnök – 12. A angol és latin nyelv, mozgókép- és médiakultúra pedagógus
Németh Pálné Vecseri Gabriella gimnáziumi tanár biológia
Nyirő Antal István gimnáziumi tanár –
természettudományos munkaközösség-vezető
biológia, kémia
Preizer Beáta Cecília gimnáziumi tanár humán munkaközösség-vezető , osztályfőnök – 12. C történelem és német nyelv
Reményi Judit gimnáziumi tanár, tankönyvfelelős, osztályfőnök – 11. C magyar nyelv és irodalom, matematika tankönyvfelelős
Sándorné Csepcsényi Katalin gimnáziumi tanár angol nyelv
Sándorné Szűcs Melinda gimnáziumi tanár angol nyelv, magyar mint idegennyelv
Sárikné Török Krisztina gimnáziumi tanár angol nyelv
Takács Ferenc gimnáziumi tanár osztályfőnök – 10.C matematika és informatika
Takácsné Gebri Szilvia gimnáziumi tanár
angol nyelvi munkaközösség-vezető
angol nyelv és történelem
Tejeda Erika Anna gimnáziumi tanár rajz- és vizuális kommunikáció, spanyol nyelv Tartósan távollévő
Tóth Györgyi intézményvezető-helyettes angol nyelv és földrajz szakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető
Vicziánné Salla Ildikó intézményvezető biológia szakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető