A GIMNÁZIUM TANÁRAI
A pedagógus nevemunkaköreszakképesítéseegyéb végzettségek
Asztalos Gábornégimnáziumi tanárangol nyelv
Ásztai Rékagimnáziumi tanárolasz nyelvzongoratanár
Baglyos Natáliagimnáziumi tanármatematika és német nyelvszakvizsgázott pedagógus – mentorpedagógus, közoktatási vezető
Balázs Pétergimnáziumi tanár,   művészeti munkaközösség-vezető, osztályfőnök – 12. Btestnevelő-gyógytestnevelő
Becze Mártagimnáziumi tanár, könyvtáros,      osztályfőnök – 10. Dmagyar nyelv és irodalomfejlesztő biblioterapeuta
Biróné Edelényi-Szabó Anettgimnáziumi tanár, osztályfőnök – 11. Bnémet nyelv , magyar nyelv és irodalom
Bognár Kornélgimnáziumi tanártestnevelő
Bombolya Juditgimnáziumi tanár, tankönyvfelelőstestnevelő

Tartósan távollévő

szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés területen

Borsai Györgygimnáziumi tanár osztályfőnök – 11. D, DÖK segítőtörténelem és földrajzszakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető
Dr. Bogyáné Kocsis Mártagimnáziumi tanárnémet és olasz nyelv
Dulai Beáta Cecíliagimnáziumi tanár humán munkaközösség-vezető , osztályfőnök – 11. Ctörténelem és német nyelv
Dulai Zita Krisztinagimnáziumi tanárangol és német nyelv
Erdélyi Lászlógimnáziumi tanármatematika
Fábriné Nagy Szilviagimnáziumi tanárangol nyelvtartósan távollévő
Fáczán Klaudiagimnáziumi tanárangol nyelv, magyar mint idegennyelv
Faragó Andreagimnáziumi tanárangol nyelv
Fellegi Krisztiángimnáziumi tanárangol és spanyol nyelv
Fónad Flóragimnáziumi tanármatematika és informatika
Fritz-Majer Nóragimnáziumi tanárvizuális és környezetkultúratartósan távollévő
Fritzné Szentgyörgyi-Tolnay Évagimnáziumi tanár idegennyelvi munkaközösség-vezetőnémet és orosz nyelv
Gacsal Timeagimnáziumi tanárnémet nyelv
Győri Gábor Dávidiskolalelkész
Győrik Hajnalkagimnáziumi tanárangol nyelv
Hegedűs Kláragimnáziumi tanár osztályfőnök – 9.D
osztályfőnöki munkaközösség-vezető
francia nyelv, magyar nyelv és irodalomszakvizsgázott pedagógus – mentorpedagógus
Hegyi Imrénégimnáziumi tanárinformatika
Horváth Lászlógimnáziumi tanártáncpedagógus
Izsó Gabriellagimnáziumi tanár – osztályfőnök – 12. Cbiológia és kémia
Juhász Richárdgimnáziumi tanárföldrajz és történelem
Karika Tímeagimnáziumi tanármatematika
Kelemen Egongimnáziumi tanárfizika és földrajz
Kerepeszki Anikógimnáziumi tanár, osztályfőnök – 10. Amagyar nyelv és irodalom és hittanszakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető
Keresztes Ágnes Erzsébetgimnáziumi tanárvizuális és környezetkultúra
Kondor Kláragimnáziumi tanárevangélikus hitoktató
Kovács Gábortanácsadó szakpszichológusiskolapszichológus
Kovács Gabriellagimnáziumi tanárvizuális és környezetkultúra, inkluzív nevelés
Kökény Dóragimnáziumi tanár osztályfőnök – 9.Bspanyol nyelv, magyar mint idegennyelv
Kőszeghy Zsoltgimnáziumi tanár osztályfőnök – 10.Btörténelem
Kurtán Kolosgimnáziumi tanárbiológia,földrajz és fizikaszakvizsgázott pedagógus, mérés-értékelés szakterületen
Losonczi Bernadettgimnáziumi tanármagyar nyelv és irodalom, és latin nyelv, evangélikus hitoktató
Margittai Editintézményvezető-helyettesbiológia és kémiaszakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető
Márkus Henriett Annagimnáziumi tanár osztályfőnök – 9.Amatematika és történelemszakvizsgázott pedagógus – vizsgaelnöki, tanügyigazgatási szakterületen
Marosán Hajnalgimnáziumi tanármatematika és informatika
Muckné Király Évagimnáziumi tanárének-zene
Nemesiné Zsolnay Orsolyagimnáziumi tanárfrancia nyelv
Németh Krisztinagimnáziumi tanár osztályfőnök – 11. Aangol és latin nyelv, mozgókép- és médiakultúra pedagógus
Németh Pálné Vecseri Gabriellagimnáziumi tanárbiológia
Nyirő Antal Istvángimnáziumi tanár –
természettudományos munkaközösség-vezető
biológia, kémia
Reményi Juditgimnáziumi tanár, tankönyvfelelős, osztályfőnök – 10. Cmagyar nyelv és irodalom, matematikatankönyvfelelős
Sándorné Csepcsényi Katalingimnáziumi tanár, osztályfőnök – 12. Aangol nyelv
Sándorné Szűcs Melindagimnáziumi tanárangol nyelv, magyar mint idegennyelv
Sárikné Török Krisztinagimnáziumi tanárangol nyelv
Takács Ferencgimnáziumi tanár osztályfőnök – 9.Cmatematika és informatika
Takácsné Gebri Szilviagimnáziumi tanár
angol nyelvi munkaközösség-vezető – osztályfőnök – 12. D
angol nyelv és történelem
Tejeda Erika Annagimnáziumi tanárrajz- és vizuális kommunikáció, spanyol nyelvTartósan távollévő
Tóth Györgyiintézményvezető-helyettesangol nyelv és földrajzszakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető
Tomposné Hakkel Tündegimnáziumi tanárspanyol nyelv
Vicziánné Salla Ildikóintézményvezetőbiológiaszakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető