A GIMNÁZIUM TANÁRAI
A pedagógus nevemunkaköreszakképesítéseegyéb végzettségek
Ásztai Rékagimnáziumi tanárolasz nyelvzongoratanár
Baglyos Natáliagimnáziumi tanármatematika és német nyelvszakvizsgázott pedagógus – mentorpedagógus, közoktatási vezető
Balázs Pétergimnáziumi tanár osztályfőnök – 9. Btestnevelő-gyógytestnevelő
Beck Tamás Gézagimnáziumi tanár osztályfőnök – 12. Cmatematika és informatikaközoktatásvezetői szakvizsga
Becze Mártagimnáziumi tanár könyvtárosmagyar nyelv és irodalomfejlesztő biblioterapeuta
Biróné Edelényi-Szabó Anettgimnáziumi tanárnémet nyelv , magyar nyelv és irodalom
Bizik Esztergimnáziumi tanárnémet nyelv
Bombolya Juditgimnáziumi tanár osztályfőnök- 11. A, művészeti munkaközösség-vezető, tankönyvfelelőstestnevelőszakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés területen
Borsai Györgygimnáziumi tanár osztályfőnök – 10. D, DÖK segítő patrónustörténelem és földrajz
Dr. Bogyáné Kocsis Mártagimnáziumi tanárnémet és olasz nyelv
Dulai Beáta Cecíliagimnáziumi tanár humán munkaközösség-vezető , osztályfőnök – 10. Ctörténelem és német nyelv
Elekes Gabriellagimnáziumi tanárfizika, kémia és matematika
Erdélyi Lászlógimnáziumi tanármatematika
Fábriné Nagy Szilviagimnáziumi tanárangol nyelv
Fáczán Klaudiagimnáziumi tanárangol nyelv, magyar mint idegennyelv
Faragó Andreagimnáziumi tanárangol nyelv
Fellegi Krisztiángimnáziumi tanárangol és spanyol nyelv
Fónad Flóragimnáziumi tanármatematika és informatika
Fritz-Majer Nóragimnáziumi tanárvizuális és környezetkultúra
Fritzné Szentgyörgyi-Tolnay Évagimnáziumi tanár idegennyelvi munkaközösség-vezető, osztályfőnök : 12. Bnémet és orosz nyelv
Gacsal Timeagimnáziumi tanárnémet nyelv
Gulyás Nikolettgimnáziumi tanárspanyol nyelv és történelem
Győri Gábor Dávidgimnáziumi tanáriskolalelkész
Hegedűs Kláragimnáziumi tanár
osztályfőnöki munkaközösség-vezető, osztályfőnök – 11. C
francia nyelv, magyar nyelv és irodalomszakvizsgázott pedagógus – mentorpedagógus
Horváth Lászlógimnáziumi tanármoderntánc
Izsó Gabriellagimnáziumi tanár – osztályfőnök – 9. Cbiológia és kémia
Karikáné Domán Magdolnagimnáziumi tanárének-zene
Kerepeszki Anikógimnáziumi tanármagyar nyelv és irodalom és hittan
Kondor Kláragimnáziumi tanárevangélikus hitoktató
Kovács Gáborgimnáziumi tanártanácsadó szakpszichológusiskolapszichológus
Kovács Gabriellagimnáziumi tanárvizuális és környezetkultúra, inkluzív nevelés
Kökény Dóragimnáziumi tanárspanyol nyelv, magyar mint idegennyelv
Kőszeghy Zsoltgimnáziumi tanár osztályfőnök – 12. Atörténelem
Kurtán Kolosgimnáziumi tanár – osztályfőnök – 11. Dbiológia,földrajz és fizikaszakvizsgázott pedagógus, mérés-értékelés szakterületen
Laskai Márkgimnáziumi tanártestnevelés
Légrádi Annagimnáziumi tanárbiológia és földrajz
Losonczi Bernadettgimnáziumi tanármagyar nyelv és irodalom, és latin nyelv
Margittai Editintézményvezető-helyettesbiológia és kémiaközoktatásvezetői szakvizsga
Márkus Henriettgimnáziumi tanármatematika és történelem
Marosán Hajnalgimnáziumi tanármatematika és informatika
Molnár Zoltángimnáziumi tanármatematika és fizika
Muckné Király Évagimnáziumi tanárének-zene
Négyesiné Tóth Györgyiintézményvezető-helyettesangol nyelv és földrajzközoktatásvezetői szakvizsga
Nemesiné Zsolnay Orsolyagimnáziumi tanárfrancia nyelv
Németh Krisztinagimnáziumi tanárangol és latin nyelv, mozgókép- és médiakultúra pedagógus
Németh Pálnégimnáziumi tanárbiológia
Nyirő Antal Istvángimnáziumi tanár –
természettudományos munkaközösség-vezető – osztályfőnök – 11. B
biológia
Opreán Lucia Évagimnáziumi tanárangol nyelv
Reményi Juditgimnáziumi tanár -osztályfőnök – 12. D, tankönyvfelelősmagyar nyelv és irodalom, matematikatankönyvfelelős
Sándorné Csepcsényi Katalingimnáziumi tanár, osztályfőnök – 9. Aangol nyelv
Sándorné Szűcs Melindagimnáziumi tanárangol nyelv, magyar mint idegennyelv
Sárikné Török Krisztinagimnáziumi tanár osztályfőnök – 10. Aangol nyelv
Takács Ferencgimnáziumi tanármatematika és informatika
Takácsné Gebri Szilviagimnáziumi tanár
angol nyelvi munkaközösség-vezető – osztályfőnök – 9. D
angol nyelv és történelem
Tejeda Erika Annagimnáziumi tanár osztályfőnök – 10. Brajz- és vizuális kommunikáció, spanyol nyelv
Vicziánné Salla Ildikóintézményvezetőbiológiaközoktatásvezetői szakvizsga