A GIMNÁZIUM TANÁRAI
A pedagógus nevemunkaköreszakképesítéseegyéb végzettségek
Asztalos Gábornégimnáziumi tanárangol nyelv
Ásztai Rékagimnáziumi tanárolasz nyelvzongoratanár
Baglyos Natáliagimnáziumi tanár osztályfőnök – 12. Cmatematika és német nyelvszakvizsgázott pedagógus – mentorpedagógus, közoktatási vezető
Balázs Pétergimnáziumi tanár osztályfőnök – 11. Btestnevelő-gyógytestnevelő
Becze Mártagimnáziumi tanár, könyvtáros, osztályfőnök – 9. Dmagyar nyelv és irodalomfejlesztő biblioterapeuta
Biróné Edelényi-Szabó Anettgimnáziumi tanár osztályfőnök – 10. Bnémet nyelv , magyar nyelv és irodalom
Bizik Esztergimnáziumi tanárnémet nyelv
Bombolya Juditgimnáziumi tanár osztályfőnök- 10. D, művészeti munkaközösség-vezető, tankönyvfelelőstestnevelőszakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés területen
Borsai Györgygimnáziumi tanár osztályfőnök – 12. D, DÖK segítőtörténelem és földrajzszakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető
Dr. Bogyáné Kocsis Mártagimnáziumi tanárnémet és olasz nyelv
Dulai Beáta Cecíliagimnáziumi tanár humán munkaközösség-vezető , osztályfőnök – 10. Ctörténelem és német nyelv
Dulai Zita Krisztinagimnáziumi tanárangol és német nyelv
Erdélyi Lászlógimnáziumi tanármatematika
Fábriné Nagy Szilviagimnáziumi tanárangol nyelvtartósan távollévő
Fáczán Klaudiagimnáziumi tanárangol nyelv, magyar mint idegennyelv
Faragó Andreagimnáziumi tanárangol nyelv
Fellegi Krisztiángimnáziumi tanárangol és spanyol nyelv
Fónad Flóragimnáziumi tanármatematika és informatika
Fritz-Majer Nóragimnáziumi tanárvizuális és környezetkultúra
Fritzné Szentgyörgyi-Tolnay Évagimnáziumi tanár idegennyelvi munkaközösség-vezetőnémet és orosz nyelv
Gacsal Timeagimnáziumi tanárnémet nyelv
Győri Gábor Dávidiskolalelkész
Győrik Hajnalkagimnáziumi tanárangol nyelv
Hegedűs Kláragimnáziumi tanár
osztályfőnöki munkaközösség-vezető
francia nyelv, magyar nyelv és irodalomszakvizsgázott pedagógus – mentorpedagógus
Hegyi Imréné gimnáziumi tanárinformatika
Horváth Lászlógimnáziumi tanártáncpedagógus
Hódos Henriettegimnáziumi tanárének-zene
Izsó Gabriellagimnáziumi tanár – osztályfőnök – 11. Cbiológia és kémia
Juhász Richárdgimnáziumi tanárföldrajz és történelem
Kelemen Egongimnáziumi tanárfizika és földrajz
Kerepeszki Anikógimnáziumi tanár, osztályfőnök – 9. Amagyar nyelv és irodalom és hittanszakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető
Kondor Kláragimnáziumi tanárevangélikus hitoktató
Kovács Gábortanácsadó szakpszichológusiskolapszichológus
Kovács Gabriellagimnáziumi tanárvizuális és környezetkultúra, inkluzív nevelés
Kökény Dóragimnáziumi tanárspanyol nyelv, magyar mint idegennyelv
Kőszeghy Zsoltgimnáziumi tanár osztályfőnök – 9.Btörténelem
Kurtán Kolosgimnáziumi tanárbiológia,földrajz és fizikaszakvizsgázott pedagógus, mérés-értékelés szakterületen
Légrádi Annagimnáziumi tanárbiológia és földrajz
Losonczi Bernadettgimnáziumi tanármagyar nyelv és irodalom, és latin nyelv, evangélikus hitoktató
Margittai Editintézményvezető-helyettesbiológia és kémiaszakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető
Márkus Henriettgimnáziumi tanármatematika és történelem
Márton Annamáriagimnáziumi tanármatematika és fizika
Marosán Hajnalgimnáziumi tanármatematika és informatika
Muckné Király Évagimnáziumi tanárének-zene
Négyesiné Tóth Györgyiintézményvezető-helyettesangol nyelv és földrajzszakvizsgázott pedagógus – közoktatásvezető
Nemesiné Zsolnay Orsolyagimnáziumi tanárfrancia nyelv
Németh Krisztinagimnáziumi tanár osztályfőnök – 10. Aangol és latin nyelv, mozgókép- és médiakultúra pedagógus
Németh Pálné Vecseri Gabriellagimnáziumi tanárbiológia
Nyirő Antal Istvángimnáziumi tanár –
természettudományos munkaközösség-vezető
biológia
Reményi Juditgimnáziumi tanár, tankönyvfelelős, osztályfőnök – 9. Cmagyar nyelv és irodalom, matematikatankönyvfelelős
Sándorné Csepcsényi Katalingimnáziumi tanár, osztályfőnök – 11. Aangol nyelv
Sándorné Szűcs Melindagimnáziumi tanárangol nyelv, magyar mint idegennyelv
Sárikné Török Krisztinagimnáziumi tanár osztályfőnök – 12. Aangol nyelv
Takács Ferencgimnáziumi tanármatematika és informatika
Takácsné Gebri Szilviagimnáziumi tanár
angol nyelvi munkaközösség-vezető – osztályfőnök – 11. D
angol nyelv és történelem
Tejeda Erika Annagimnáziumi tanár osztályfőnök – 12. Brajz- és vizuális kommunikáció, spanyol nyelv
Vicziánné Salla Ildikóintézményvezetőbiológiaközoktatásvezetői szakvizsga