Felhívjuk figyelmüket, hogy az írásbeliztető iskola a központi írásbeli vizsga alól felmentést nem adhat, valamint arra, hogy a központi írásbeli vizsga eredményeinek számítása iskolánként eltérő lehet!

 

Eredményszámítás tantárgyi mentességgel rendelkező jelentkezőknél

a 0001-0006 kódú képzésekre

a) Felmentés matematikából vagy magyar nyelvből

Pontszámítás: kiszámoljuk a tanuló százalékos teljesítményét, és szorozzuk 175-tel.

Példa:

Eredmények:

A másik tárgy feladatlapjának pontszáma:   37 pont /max: 50 pont

Hozott pontok:                                              37 pont/max.: 40 pont (matematikából/magyar nyelvből nincs a

       tanulónak osztályzata 7. o. év végén és 8. o. félévben)

Szóbeli vizsga eredménye:                            16 pont/ max.: 20 pont

Egyházi kötődés:                                              3 pont/max :   5 pont

 

Számított pontok:

A felvételiző által maximálisan megszerezhető pontszám: 115 pont

Összes megszerzett pontja: 37+37+16+3= 93 pont

Százalékos teljesítménye: 93/115*100= 80,9 %

A 175 pont 80,9 %-a 141,6, azaz a felvételi sorrend megállapításakor 142 pontot veszünk figyelembe.

 

b) Felmentés matematikából és magyar nyelvből

Pontszámítás: kiszámoljuk a tanuló százalékos teljesítményét, és szorozzuk 175-tel.

Példa:

Eredmények:

Hozott pontjai:                                               27 pont/ max.: 30 pont (matematikából és magyar nyelvből nincs a

       tanulónak osztályzata 7. o. év végén és 8. o. félévben)

Központi írásbeli pontjai:                                 0 pont

Szóbeli vizsga eredménye:                            11 pont/max.: 20 pont

Többletpontok :                                               3 pont/max. :  5 pont

A felvételiző által maximálisan megszerezhető pontszám: 55 pont

Összes megszerzett pontja: 27+11+3= 41 pont

Százalékos teljesítménye: 41/55*100= 74,6 %

A 175 pont 74,6 %-a 130, 6 azaz a felvételi sorrend megállapításakor 131 pontot veszünk figyelembe

 

Eredményszámítás tantárgyi mentességgel rendelkező jelentkezőknél

a 0007 kódú Vizuális kultúra képzésre

 

a) Felmentés matematikából vagy magyar nyelvből

Pontszámítás: kiszámoljuk a tanuló százalékos teljesítményét, és szorozzuk 205-tel.

Példa:

Eredmények:

A másik tárgy feladatlapjának pontszáma:    37 pont /max: 50 pont

Hozott pontok:                                              37 pont/max.: 40 pont (matematikából/magyar nyelvből nincs a

       tanulónak osztályzata 7. o. év végén és 8. o. félévben)

Szóbeli vizsga eredménye:                            46 pont/max.: 50 pont

Egyházi kötődés:                                             3 pont/max :   5 pont

Számított pontjai:

A felvételiző által maximálisan megszerezhető pontszám: 145 pont

Összes megszerzett pontjai: 37+37+46+3= 123 pont

Százalékos teljesítménye: 123/145*100= 84,8 %

A 205 pont 84,8 %-a 173,9 pont, azaz a felvételi sorrend megállapításakor 174 pontot veszünk figyelembe.

 

b) Felmentés matematikából és magyar nyelvből

Pontszámítás: kiszámoljuk a tanuló százalékos teljesítményét, és szorozzuk 205-tel.

Példa:

Eredmények:

Hozott pontjai:                                               22 pont/max.: 30 pont (matematikából és magyar nyelvből nincs a

       tanulónak osztályzata 7. o. év végén és 8. o. félévben)

Szóbeli vizsga eredménye:                             38 pont/max.: 50 pont

Többletpontok :                                                3 pont/max. :  5 pont

A felvételiző által maximálisan megszerezhető pontszám: 85 pont

Összes megszerzett pontja: 22+38+3=63 pont

Százalékos teljesítménye: 63/85*100= 74,1 %

A 205 pont 74,1%-a 151,9, azaz a felvételi sorrend megállapításakor 152 pontot veszünk figyelembe.