(Felhívjuk figyelmüket, hogy az írásbeliztető iskola a központi írásbeli vizsga alól felmentést nem adhat. A központi írásbeli vizsga eredményeinek számítása iskolánként eltérő lehet!)

a) Felmentés matematikából vagy magyar nyelvből
Pontszámítás: kiszámoljuk a tanuló százalékos teljesítményét, és szorozzuk 200-zal.
Példa:
Eredmények:
A másik tárgy feladatlapjának pontszáma: 37 pont /max: 50 pont
Hozott pontok: 47 pont/max.: 50 pont
Szóbeli vizsga eredménye: 46 pont/ max.: 50 pont
Számított pontjai:
A felvételiző maximálisan megszerezhető pontszáma: 150 pont
Összes megszerzett pontja: 37+47+46= 130 pont
Százalékos teljesítménye: 130/150*100= 86,67 %
A 200 pont 86,67 %-a 173.33, azaz a felvételi sorrend megállapításakor 173 pontot veszünk figyelembe.

b. Felmentés matematikából és magyar nyelvből
Pontszámítás: kiszámoljuk a tanuló százalékos teljesítményét, és szorozzuk 200-zal.
Példa:
Eredmények:
Hozott pontjai: 37 pont/ max.: 50 pont
Szóbeli vizsga eredménye: 41 pont/max.: 50 pont
A felvételiző maximálisan megszerezhető pontszáma: 100 pont
Összes megszerzett pontja: 37+41= 78 pont
Százalékos teljesítménye: 78 %
A 200 pont 78 %-a 156, azaz a felvételi sorrend megállapításakor 156 pontot veszünk figyelembe.
Összesen:156 pont