Felhívjuk figyelmüket, hogy az írásbeliztető iskola a központi írásbeli vizsga alól felmentést nem adhat, valamint arra, hogy a központi írásbeli vizsga eredményeinek számítása iskolánként eltérő lehet!

 

a) Felmentés matematikából vagy magyar nyelvből

Pontszámítás: kiszámoljuk a tanuló százalékos teljesítményét, és szorozzuk 200-zal.

Példa:

Eredmények:

A másik tárgy feladatlapjának pontszáma:   37 pont /max: 50 pont

Hozott pontok:                                               47 pont/max.: 50 pont

Szóbeli vizsga eredménye:                            46 pont/ max.: 50 pont

 

Számított pontjai:

A felvételiző maximálisan megszerezhető pontszáma: 150 pont

Összes megszerzett pontja: 37+47+46= 130 pont

Százalékos teljesítménye: 130/150*100= 86,67 %

 

A 200 pont 86,67 %-a 173.33, azaz a felvételi sorrend megállapításakor 173 pontot veszünk figyelembe.

 

b) Felmentés matematikából és magyar nyelvből

Pontszámítás: kiszámoljuk a tanuló százalékos teljesítményét, és szorozzuk 200-zal.

Példa:

Eredmények:

Hozott pontjai:                                               37 pont/ max.: 50 pont

Szóbeli vizsga eredménye:                             41 pont/max.: 50 pont

A felvételiző maximálisan megszerezhető pontszáma: 100 pont

Összes megszerzett pontja: 37+41= 78 pont

Százalékos teljesítménye: 78 %

 

A 200 pont 78 %-a 156, azaz a felvételi sorrend megállapításakor 156 pontot veszünk figyelembe.

Összesen:156 pont