A 2021/22-es tanévben induló osztályok és képzések

9.A ANGOL NYELVI OSZTÁLY
9.B NÉMET/SPANYOL NYELVI OSZTÁLY
9.C BIOLÓGIA/TÖRTÉNELEM OSZTÁLY
9.D MŰVÉSZETI/INFORMATIKA OSZTÁLY

 

9.A ANGOL NYELVI OSZTÁLY

0001 angol emelt szintű gimnáziumi képzés – második idegen nyelv: német

Az osztály csoportbontása a bemeneti tudásszint felmérése alapján történik.

 

9.B NÉMET/SPANYOL NYELVI OSZTÁLY

0002 német emelt szintű gimnáziumi képzés – második idegen nyelv: angol

A csoportbontás a bemeneti tudásszint felmérése alapján történik.

0003 spanyol kezdő emelt szintű gimnáziumi képzés – második idegen nyelv: angol

 

A NYELVI KÉPZÉSEK SAJÁTOSSÁGAI

 • emelt szintű NYELVI oktatás: 6 óra/hét, 2. nyelv heti 3 órában,
 • mind az öt nyelvi készség folyamatos fejlesztése (olvasásértés, nyelvhelyesség, hallásértés, íráskészség, beszédkészség),
 • korszerű, modern tankönyvek és oktatási módszerek használata,
 • kis létszámú nyelvi csoportok (legfeljebb 12 fő),
 • minden tanévben lehetőség van a nyelvtudás gyakorlására célnyelvi környezetben (tanulmányi kirándulások),

Cél:     11. év végén előrehozott középszintű érettségi nyelvből, 12. év végén: emelt szintű érettségi, (60 százalékosnál nagyobb teljesítmény esetén államilag elismert B2-es komplex középfokú nyelvvizsga bizonyítványt kap a tanuló, ami a diplomához nélkülözhetetlen).

 

9.C BIOLÓGIA/TÖRTÉNELEM OSZTÁLY

0004 biológia emelt szintű gimnáziumi képzés

 • emelt szintű biológiaoktatás: 4+4+4+4 óra/hét, 11-12. évfolyamon további 2 óra választható; csoportlétszám legfeljebb 18 fő
 • matematika, földrajz és kémia többletórák
 • Cél: emelt szintű biológia, fizika vagy kémia érettségi vizsga

Karrierlehetőségek: orvos, fizikus, kertészmérnök, környezetmérnök, városfejlesztési szakember, mérnöki szakok, kertépítő, biológus, állatorvos, vegyészmérnök, kertészmérnök, környezetmérnök, zoológus, botanikus, mentőápoló, csecsemőápoló, tanári szakok stb.

Első nyelv: angol, második nyelv: német.

0005 Történelem emelt szintű gimnáziumi képzés

 • emelt szintű történelemoktatás: 4+4+4+4/hét óraszámmal, csoportlétszám legfeljebb. 18 fő.
 • Tanulmányok: értékközpontú és élményközpontú történelemtanítás, készség és képesség fejlesztése, cél az emelt szintű érettségi vizsga sikeres letétele
 • Gyakorlat: csoportmunka, kooperatív munka, prezentációk, kiselőadások, projektmunkák, IKT eszközök használata, múzeumi programok tanítási órákon kívül is

Karrierlehetőségek: jogi, közgazdasági pálya kommunikációs, tanári, tanítói, államigazgatási, bölcsész szakok.

Első nyelv: angol, második nyelv: francia.

 

9.D MŰVÉSZETI/INFORMATIKA OSZTÁLY

0006 ének-zene emelt szintű gimnáziumi képzés

 • emelt szintű ének-zene oktatás: 4+4+4+4 óra/hét,

Tanulmányok:

 • Zenetörténet: csoportmunka, házidolgozatok, zenei műhelyek, koncerttermek látogatása, kiselőadások, vetítés, stb
 • Gyakorlat: hangképzés, zenei feladatok, improvizáció, zenei készségek fejlesztése, (ritmus-intonáció), kamaraéneklés, szolfézs-zeneelmélet tanulás, egyházzenei ismeretek, egyházi könnyűzene, templomi zenei szolgálat, zenei versenyek, találkozók stb.
 • Felkészítés az érettségire

Karrierlehetőségek: OKJ művészeti képzések, óvodapedagógus, tanító, hitoktató, ének-zene tanár, egyházzenei tanár, hangszeres művész, zeneipari menedzsment, hangmérnök stb.

Első nyelv: angol, második nyelv választható: német, olasz, spanyol.

0007 vizuális kultúra emelt szintű gimnáziumi képzés

 • emelt szintű vizuális kultúra oktatás 4+4+4+4 óra/hét, (2 óra művészettörténet, 2 óra gyakorlat)
 • Művészettörténelem: Tankönyv: Képzelet világa: őskortól a XX. századig
 • kiselőadás, vetítés, tablókészítés, csoportmunka.
 • Gyakorlat: kreatív játékos feladatok, önálló, féléves művészeti projekt, tanulmányrajzok: kocka, csendélet, drapéria, portré, félalak, egész alak.
 • Technikák: grafit, szén, pasztell, vízfesték, tempera, linometszés stb
 • évfolyam: saját portfólió készítése, amivel érettségire lehet menni

Karrierlehetőségek: OKJ művészeti képzések. képgrafikus, alkalmazott grafikus, festő, szobrász, ötvös, fotós, animációs szak, honlaptervezés stb.

Első nyelv: angol, második nyelv választható: német, olasz, spanyol.

0008 Informatika emelt szintű gimnáziumi képzés

 • emeltszintű digitális kultúra oktatás: 4+4+4+4 óra/hét

Tanulmányok:

 • Gyakorlat: informatikai alapismeretek (gépkezelés, fájlkezelés, elnevezések), alkalmazói ismeretek (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, bemutatókészítés, adatbázis-kezelés, weblapkészítés, kép-, videó-, hangszerkesztés), algoritmizálás, adatmodellezés, korszerű módszerek: pár-, csoportmunka, projektmunka, kapcsolattartás informatika cégekkel, vendégelőadók, kihelyezett tanórák. Külön hangsúlyt fektetünk az alkalmazói készségfejlesztésen túl a problémamegoldó készség és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére.
 • Elmélet: Számítógép felépítése, információ és társadalom, hálózatok, programozási tételek.
 • Felkészítés az érettségire: a 10. évfolyam végén középszintű előrehozott érettségit, a 12. évfolyam végén emelt szintű érettségit tesznek.

Karrierlehetőségek: gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus, informatikatanár stb.

Első nyelv: angol, második nyelv választható: német, olasz, spanyol.