9.A ANGOL NYELVI OSZTÁLY
9.B NÉMET/SPANYOL NYELVI OSZTÁLY
9.C BIOLÓGIA/TÖRTÉNELEM OSZTÁLY
9.D MŰVÉSZETI/INFORMATIKA OSZTÁLY

9.A ANGOL NYELVI OSZTÁLY
0001 angol kezdő emelt szintű gimnáziumi képzés
0002 angol haladó emelt szintű gimnáziumi képzés

9.B NÉMET/SPANYOL NYELVI OSZTÁLY
0003 német kezdő emelt szintű gimnáziumi képzés
0004 német haladó emelt szintű gimnáziumi képzés
0005 spanyol kezdő emelt szintű gimnáziumi képzés

A NYELVI KÉPZÉSEK SAJÁTOSSÁGAI

 • emeltszintű NYELVI oktatás: 6 óra/hét, 2. nyelv heti 4 órában,
 • mind az öt nyelvi készség folyamatos fejlesztése (olvasásértés, nyelvhelyesség, hallásértés, íráskészség, beszédkészség),
 • korszerű, modern tankönyvek és oktatási módszerek használata,
 • kis létszámú nyelvi csoportok (max. 12 fő),
 • minden tanévben lehetőség van a nyelvtudás gyakorlására célnyelvi környezetben (tanulmányi kirándulások),

Cél: 11. év végén előrehozott középszintű érettségi nyelvből, 12. év végén: emelt szintű érettségi, (60 százalékosnál nagyobb teljesítmény esetén államilag elismert B2-es középfokú nyelvvizsga bizonyítványt kap a tanuló, ami a diplomához nélkülözhetetlen).

9.C BIOLÓGIA/TÖRTÉNELEM OSZTÁLY
0006 biológia- emelt szintű gimnáziumi képzés

 • emelt szintű biológiaoktatás: 2+3+3+4 óra/hét, 11-12. évfolyamon további 2 óra választható; csoport max. 18 fő
 • a matematika alapozza meg a természettudományokat, ezért matematikából 4+4+4+4 óra/hét csoportbontásban
 • FIZIKA, FÖLDRAJZ ÉS KÉMIA többletórák 11-12. évfolyamon 2-4 óra/hét

Cél: emelt szintű biológia, fizika vagy kémia érettségi vizsga
Karrierlehetőségek: orvos, fizikus, kertészmérnök, környezetmérnök, városfejlesztési szakember, mérnöki szakok, kertépítő, biológus, állatorvos, vegyészmérnök, kertészmérnök, környezetmérnök, zoológus, botanikus, mentőápoló, csecsemőápoló, tanári szakok stb.

0007 Történelem emelt szintű gimnáziumi képzés
emelt szintű történelemoktatás: 4+4+5+5/hét óraszámmal, csoportlétszám max. 18 fő.
Tanulmányok: értékközpontú és élményközpontú történelemtanítás, készség és képesség fejlesztése, cél az emelt szintű érettségi vizsga sikeres letétele
Gyakorlat: csoportmunka, kooperatív munka, prezentációk, kiselőadások, projektmunkák, IKT eszközök használata, múzeumi programok tanítási órákon kívül is
Karrierlehetőségek: jogi, közgazdasági pálya kommunikációs, tanári, tanítói, államigazgatási, bölcsész szakok.

9.D MŰVÉSZETI/INFORMATIKA OSZTÁLY
0008 ének-zene emelt szintű gimnáziumi képzés
emelt szintű ének-zene oktatás: 5 óra/hét,
Tanulmányok:

 • Zenetörténet: csoportmunka, házidolgozatok, zenei műhelyek, koncerttermek látogatása, kiselőadások, vetítés, stb
 • Gyakorlat: hangképzés, zenei feladatok, improvizáció, zenei készségek fejlesztése, (ritmus-intonáció), kamaraéneklés, szolfézs-zeneelmélet tanulás, egyházzenei ismeretek,egyházi könnyűzene, templomi zenei szolgálat, zenei versenyek, találkozók stb.
 • Felkészítés az érettségire

Karrierlehetőségek: OKJ művészeti képzések, óvodapedagógus, tanító, hitoktató, ének-zene tanár, egyházzenei tanár, hangszeres művész, zeneipari menedzsment, hangmérnök stb.

0009 vizuális kultúra emelt szintű gimnáziumi képzés
emelt szintű vizuális kultúra oktatás; 5 óra/hét (2 óra művészettörténet, 3 óra gyakorlat)

 • Művészettörténelem: Tankönyv: Képzelet világa: őskortól a XX. századig kiselőadás, vetítés, tablókészítés, csoportmunka.
 • Gyakorlat: kreatív játékos feladatok, önálló, féléves művészeti projekt, tanulmányrajzok: kocka, csendélet, drapéria, portré, félalak, egész alak.
 • Technikák: grafit, szén, pasztell, vízfesték, tempera, linometszés stb
 • 12. évfolyam: saját portfólió készítése, amivel érettségire lehet menni

Karrierlehetőségek: OKJ művészeti képzések. képgrafikus, alkalmazott grafikus, festő, szobrász, ötvös, fotós, animációs szak, honlaptervezés stb.

0010 Informatika emelt szintű gimnáziumi képzés
emeltszintű informatika oktatás: 5 óra/hét.
Tanulmányok:

 • Gyakorlat: informatikai alapismeretek (gépkezelés, fájlkezelés, elnevezések), alkalmazói ismeretek (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, bemutatókészítés, adatbázis-kezelés, weblapkészítés, kép-, videó-, hangszerkesztés), algoritmizálás, adatmodellezés, korszerű módszerek: pár-, csoportmunka, projektmunka, kapcsolattartás informatika cégekkel, vendégelőadók, kihelyezett tanórák. Külön hangsúlyt fektetünk az alkalmazói készségfejlesztésen túl a problémamegoldó készség és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére.
 • Elmélet: Számítógép felépítése, információ és társadalom, hálózatok, programozási tételek.
 • Felkészítés az érettségire: a 10. évfolyam végén középszintű előrehozott érettségit, a 12. évfolyam végén emelt szintű érettségit tesznek.

Karrierlehetőségek: gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus, informatikatanár stb.