A 2022/23-as tanévben induló osztályok és képzések

9.A ANGOL NYELVI OSZTÁLY
9.B NÉMET/SPANYOL NYELVI OSZTÁLY
9.C BIOLÓGIA/INFORMATIKA OSZTÁLY
9.D TÖRTÉNELEM/MŰVÉSZETI OSZTÁLY

 

9.A ANGOL NYELVI OSZTÁLY

0001 angol emelt szintű gimnáziumi képzés – második idegen nyelv: német

Az angol nyelvi csoportbontás a bemeneti tudásszint felmérése alapján történik.

 

9.B NÉMET/SPANYOL NYELVI OSZTÁLY

0002 német emelt szintű gimnáziumi képzés (haladó szint) – második idegen nyelv: angol – a csoportbontás a bemeneti tudásszint felmérése alapján történik.

0003 spanyol kezdő emelt szintű gimnáziumi képzés (kezdő) – második idegen nyelv: angol – a csoportbontás a bemeneti tudásszint felmérése alapján történik.

 

A NYELVI KÉPZÉSEK SAJÁTOSSÁGAI

 • A NYELVI KÉPZÉSEK SAJÁTOSSÁGAI
  • emelt szintű NYELVI oktatás: 6 óra/hét, 2. nyelv heti 3 órában,
  • mind az öt nyelvi készség folyamatos fejlesztése (olvasásértés, nyelvhelyesség, hallásértés, íráskészség, beszédkészség),
  • korszerű, modern tankönyvek és oktatási módszerek használata,
  • kis létszámú nyelvi csoportok,

  Cél:     11. év végén előrehozott középszintű érettségi nyelvből, 12. év végén: emelt szintű érettségi, (60 százalékosnál nagyobb teljesítmény esetén államilag elismert B2-es komplex középfokú nyelvvizsga bizonyítványt kap a tanuló, ami a diplomához nélkülözhetetlen).

 

9.C BIOLÓGIA/INFORMATIKA TAGOZATOS OSZTÁLY

0004 biológia- emelt szintű gimnáziumi képzés

 • emelt szintű biológiaoktatás: 4 óra/hét, 11-12. évfolyamon további 2 óra választható; csoportlétszám legfeljebb 18 fő
 • Cél: emelt szintű biológia, fizika vagy kémia érettségi vizsga

Karrierlehetőségek: orvos, fizikus, kertészmérnök, környezetmérnök, városfejlesztési szakember, mérnöki szakok, kertépítő, biológus, állatorvos, vegyészmérnök, kertészmérnök, környezetmérnök, zoológus, botanikus, mentőápoló, csecsemőápoló, tanári szakok stb.

Első nyelv: angol –  a csoportbontás a bemeneti tudásszint felmérése alapján történik.

második nyelv választható: francia/ német/ olasz/ spanyol

 

0005 Informatika emelt szintű gimnáziumi képzés

 • emeltszintű digitális kultúra oktatás: 4 óra/hét

Tanulmányok:

 • Gyakorlat: informatikai alapismeretek (gépkezelés, fájlkezelés, elnevezések), alkalmazói ismeretek (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, bemutatókészítés, adatbázis-kezelés, weblapkészítés, kép-, videó-, hangszerkesztés), algoritmizálás, adatmodellezés, korszerű módszerek: pár-, csoportmunka, projektmunka, kapcsolattartás informatika cégekkel, vendégelőadók, kihelyezett tanórák. Külön hangsúlyt fektetünk az alkalmazói készségfejlesztésen túl a problémamegoldó készség és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére.
 • Elmélet: Számítógép felépítése, információ és társadalom, hálózatok, programozási tételek.
 • Felkészítés az érettségire: a 10. évfolyam végén középszintű előrehozott érettségit, a 12. évfolyam végén emelt szintű érettségit tesznek.

Karrierlehetőségek: gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus, informatikatanár stb.

Első nyelv: angol – a csoportbontás a bemeneti tudásszint felmérése alapján történik.

második nyelv választható: francia, német, olasz, spanyol

 

9.D TÖRTÉNELEM/VIZUÁLIS KULTÚRA TAGOZATOS OSZTÁLY

0006 Történelem emelt szintű gimnáziumi képzés

 • emelt szintű történelemoktatás: 4/hét óraszámmal, csoportlétszám legfeljebb 18 fő.
 • Tanulmányok: értékközpontú és élményközpontú történelemtanítás, készség és képesség fejlesztése, cél az emelt szintű érettségi vizsga sikeres letétele
 • Gyakorlat: csoportmunka, kooperatív munka, prezentációk, kiselőadások, projektmunkák, IKT eszközök használata, múzeumi programok tanítási órákon kívül is

Karrierlehetőségek: jogi, közgazdasági pálya kommunikációs, tanári, tanítói, államigazgatási, bölcsész szakok.

Első nyelv: angol– a csoportbontás a bemeneti tudásszint felmérése alapján történik.

választható második nyelv : francia, német, olasz, spanyol

 

0007 vizuális kultúra emelt szintű gimnáziumi képzés

 • emelt szintű vizuális kultúra oktatás 4 óra /hét
 • Művészettörténelem: Tankönyv: Képzelet világa: őskortól a XX. századig
 • kiselőadás, vetítés, tablókészítés, csoportmunka.
 • Gyakorlat: kreatív játékos feladatok, önálló, féléves művészeti projekt, tanulmányrajzok: kocka, csendélet, drapéria, portré, félalak, egész alak.
 • Technikák: grafit, szén, pasztell, vízfesték, tempera, linometszés stb
 • évfolyam: saját portfólió készítése az érettségi vizsgára

Karrierlehetőségek: művészeti képzések a felnőttképzés iskolarendszerén belül. képgrafikus, alkalmazott grafikus, festő, szobrász, ötvös, fotós, animációs szak, honlaptervezés stb.

Első nyelv: angol– a csoportbontás a bemeneti tudásszint felmérése alapján történik.

második nyelv választható: francia, német, olasz, spanyol