A 2024/25-ös tanévben induló osztályok és képzések

9.A      ANGOL NYELVI OSZTÁLY
9.B     NÉMET/SPANYOL NYELVI OSZTÁLY
9.C     BIOLÓGIA/DIGITÁLIS KULTÚRA OSZTÁLY
9.D     TÖRTÉNELEM/VIZUÁLIS KULTÚRA OSZTÁLY

 

9.A ANGOL NYELVI OSZTÁLY

0001 angol emelt szintű gimnáziumi képzés

első nyelv: angol – a csoportbontás a bemeneti tudásszint felmérése alapján történik a beiratkozáskor

második nyelv: német

9.B NÉMET/SPANYOL NYELVI OSZTÁLY

0002 Német haladó emelt szintű gimnáziumi képzés

első nyelv: német

második nyelv: angol – a csoportbontás a bemeneti tudásszint felmérése alapján történik a beiratkozáskor

FIGYELEM: csak olyan diákok jelentkezését tudjuk elfogadni, akik általános iskolában német nyelvet tanulnak

0003 Spanyol kezdő emelt szintű gimnáziumi képzés

első nyelv: spanyol
második nyelv: angol – a csoportbontás a bemeneti tudásszint felmérése alapján történik a beiratkozáskor

A nyelvi képzések sajátosságai

 • emelt szintű nyelvi oktatás: 6+6+6+5 óra/hét, 2. nyelv heti 3 órában,
 • mind az öt nyelvi készség folyamatos fejlesztése (olvasásértés, nyelvhelyesség, hallásértés, íráskészség, beszédkészség),
 • korszerű, modern tankönyvek és oktatási módszerek használata,
 • kis létszámú nyelvi csoportok (max. 14 fő),
 • lehetőség van a nyelvtudás gyakorlására célnyelvi környezetben (tanulmányi kirándulások)

Cél:     11. év végén előrehozott középszintű érettségi nyelvből, 12. év végén: emelt szintű érettségi (60 százalékosnál nagyobb teljesítmény esetén államilag elismert B2-es középfokú nyelvvizsga bizonyítványt kap a tanuló.

 

9.C BIOLÓGIA/DIGITÁLIS KULTÚRA OSZTÁLY

0004 biológia- emelt szintű gimnáziumi képzés

 • emelt szintű biológiaoktatás: 4+4+4+4 óra/hét, 11-12. évfolyamon további 2 óra választható; a csoport létszáma max. 16 fő
 • Cél: emelt szintű biológia érettségi

első nyelv: angol – a csoportbontás a bemeneti tudásszint felmérése alapján történik a beiratkozáskor

második nyelv választható: német, olasz, spanyol

Karrierlehetőségek: orvos, fizikus, kertészmérnök, környezetmérnök, városfejlesztési szakember, mérnöki szakok, kertépítő, biológus, állatorvos, vegyészmérnök, kertészmérnök, környezetmérnök, zoológus, botanikus, mentőápoló, csecsemőápoló, tanári szakok stb.

 

0005 Digitális kultúra emelt szintű gimnáziumi képzés

 • emelt szintű informatikaoktatás: 4+4+4+4 óra/hét, csoportlétszám: max. 18 fő

első nyelv: angol – csoportbontás a bemeneti tudásszint felmérése alapján történik a beiratkozáskor

második nyelv választható: német, olasz, spanyol

Tanulmányok:

 • Gyakorlat: informatikai alapismeretek (gépkezelés, fájlkezelés, elnevezések), alkalmazói ismeretek (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, bemutatókészítés, adatbázis-kezelés, weblapkészítés, kép-, videó-, hangszerkesztés), algoritmizálás, adatmodellezés, korszerű módszerek: pár-, csoportmunka, projektmunka, kapcsolattartás informatika cégekkel, vendégelőadók, kihelyezett tanórák. Külön hangsúlyt fektetünk az alkalmazói készségfejlesztésen túl a problémamegoldó készség és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére.
 • Elmélet: Számítógép felépítése, információ és társadalom, hálózatok, programozási tételek.
 • Felkészítés az érettségire: a cél, hogy a 11. évfolyam végén középszintű előrehozott érettségit, a 12. évfolyam végén emelt szintű érettségit tegyenek a tanulók.

Karrierlehetőségek: gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus, informatikatanár stb.

 

9.D TÖRTÉNELEM/VIZUÁLIS KULTÚRA TAGOZATOS OSZTÁLY

0006 Történelem emelt szintű gimnáziumi képzés

 • emelt szintű történelemoktatás: 4+4+4+5/hét óraszámmal, csoportlétszám max. 18 fő
 • Tanulmányok: érték- és élményközpontú történelemtanítás, készség és képesség fejlesztése, cél az emelt szintű érettségi vizsga sikeres letétele
 • Gyakorlat: csoportmunka, kooperatív munka, prezentációk, kiselőadások, projektmunkák, IKT eszközök használata, múzeumi programok tanítási órákon kívül is

Karrierlehetőségek: jogi, közgazdasági pálya kommunikációs, tanári, tanítói, államigazgatási, bölcsész szakok.

első nyelv: angol – a csoportbontás a bemeneti tudásszint felmérése alapján történik a beiratkozáskor

második nyelv választható: német, olasz, spanyol

 

0007 vizuális kultúra emelt szintű gimnáziumi képzés

 • emelt szintű vizuális kultúra-oktatás; 4+4+4+4/hét óraszámmal (2 óra művészettörténet, 2 óra gyakorlat) csoportlétszám: max. 16 fő
 • Művészettörténelem: Tankönyv: Képzelet világa: őskortól a XX. századig
 • kiselőadás, vetítés, tablókészítés, csoportmunka.
 • Gyakorlat: kreatív játékos feladatok, önálló, féléves művészeti projekt, tanulmányrajzok: kocka, csendélet, drapéria, portré, félalak, egész alak.
 • Technikák: grafit, szén, pasztell, vízfesték, tempera, linometszés stb
 • évfolyam: saját portfólió készítése az érettségi vizsgára

első nyelv: angol – a csoportbontás a bemeneti tudásszint felmérése alapján történik a beiratkozáskor

második nyelv választható: német, olasz, spanyol

Karrierlehetőségek: művészeti képzések a felnőttképzés iskolarendszerén belül, képgrafikus, alkalmazott grafikus, festő, szobrász, ötvös, fotós, animációs szak, honlaptervezés stb.