Közös tehetségfejlesztő program kidolgozása, innovatív oktatási formák megtanulása


A fenti címmel kerül megvalósításra az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében támogatott projekt, a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium valamint a Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont partnerségében. A projekt 2017. októberében indult, 16 hónapon át tart, összköltsége közel 140 000 euró, amelynek 85%-át finanszírozza az Európai Fejlesztési Alap.

A projekt fókuszában a tehetséges gyerekek fejlesztése áll. Az üzleti és szolgáltatási szektorban számos tehetséggondozó program létezik, de a pályázó iskolákban nincsenek még kiforrott irányok. Az oktatási intézmények a határ két oldalán a saját társadalmi, gazdasági és kulturális igényeikhez és helyi specialitásaikhoz, lehetőségeikhez illő, valamint a saját diákjaik számára megfelelő tanítási módszereket és eszközöket illesztik oktatási programjaikba. De a tanárok és az oktatás folyamatos szakmai fejlődéséhez, az innovációk és új módszertani ismeretek elsajátításához a kulcs a más intézmények és országok szakembereivel való tapasztalatcsere.

A projekt fő célja – teret biztosítva a tapasztalatok és a know-how átadásának a két partner iskola között a tehetséggondozás területén -, hogy közösen kerüljön kidolgozásra egy továbbfejlesztett és innovatív program a tehetséges diákok számára.

A projekt elsődleges célcsoportjai:

  • Diákok: a 8-11. osztályos tanulók fejlesztése a megoldásfókuszú módszertan segítségével
  • Tanárok: a partner iskolák pedagógusai korszerű tehetség menedzsment módszereket ismernek meg, műhelymunkák keretében pedig megoszthatják tapasztalataikat és elmélyíthetik tudásukat

A program fő elemei:

  • Tanárok közös továbbképzésére a megoldásfókuszú módszertan, mentori és életvezetési készségek területén
  • Közös műhelymunka a tanárok számára az innovatív tanítási módszerek megismerésére és feldolgozására
  • Közös diák táborok
  • Cseretanár program
  • Kézikönyv a legjobb gyakorlatokról és a program hatásvizsgálata

A projekt lehetőséget teremt arra, hogy a diákok olyan közös produktumokat készítsenek, amely egymás kultúrájának és környezetének, iskolájának bemutatását és elismerését célozzák meg, valamint részt vegyenek olyan programokon, amelyek az egymástól való tanulás lehetőségét teremtik meg. Az újonnan kifejlesztett módszer megismertetése más oktatási intézményekkel is a határ menti régióban, tovább gyarapíthatja a közös tudást és tapasztalatokat.

Sztehlo Alkotótábor Szilvásvárad, 2018. július 10-14.

Zárókonferencia 2019. március 22.