Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Fellebbezés az iskola által hozott döntés ellen

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Oktatási Hivatal által kiadott ”Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról” című dokumentum részletesen szabályozza az igazgató határozat elleni fellebbezés lehetőségét és menetét az alábbiak szerint:

„Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező középfokú iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. Figyelem! A fellebbezés kizárólag a központi írásbeli vizsgát szervező középfokú intézményhez nyújtható be! A fellebbezést az ügyre vonatkozó összes dokumentummal (eredeti vizsgadolgozatok, értékelő lap, fellebbezés stb.) együtt a vizsgaszervező intézmény – egy munkanapon belül – továbbítja a Hivatalnak. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nem megfelelő helyre benyújtott fellebbezés, hátráltatja elbírálás folyamatát és késlelteti a döntés meghozatalát. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek”.

A formanyomtatvány letölthető innen: Fellebbezés_az_iskola_által_hozott_döntés_ellen

Intézményünkben az esetlegesen fenntartott észrevételekkel kapcsolatos fellebbezéseket

2023.02.05. vasárnap 16 óráig

tudjuk fogadni, elektronikus úton a felveteli@sztehloiskola.hu címen.

Budapest, 2023.02.02.

 

———————————————————————————————————————————————————

 

Tanulói észrevételek:

A felvételi dolgozatokra tett észrevételeket a honlapunkról letölthető formanyomtatványon lehet beadni, külön a magyar és külön a matematika tantárgyakra vonatkozóan (azaz két külön lapon megírva az észrevételt).

Az észrevételeket lehetőleg emailben, aláírva, beszkennelve küldjék meg részünkre a

felveteli@sztehloiskola.hu

emailcímre, vagy az adott határidőig személyesen adhatják le a dokumentumot a gimnázium titkárságán.

 

A beérkezés határideje:

2023.01.30. 16 óra