Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

 

Intézményünkben a központi írásbeli felvételi vizsga dolgozatait

2024.01.26-án 8-16 óra között

lehet megtekinteni.

A dolgozatokat a törvényes képviselő (szülő)/diák, vagy meghatalmazott személy tekintheti meg.
Fotó készíthető a dolgozatról, de elvinni, beleírni nem lehet!
Az iskola a dolgozatot a hivatalos javítókulcs alapján értékeli, amely az Oktatási Hivatal oldalán megtekinthető.

 

Tanulói észrevételek:

A felvételi dolgozatokra tett észrevételeket a Tanuloi_észrevétel_2024 (innen letölthető) formanyomtatványon lehet beadni, külön a magyar és külön a matematika tantárgyakra vonatkozóan (azaz két külön lapon megírva az észrevételt).  A következő munkanap 16:00-ig lehet írásban észrevételt tenni. A határidő elmulasztása jogvesztő hatású!

Az észrevételeket lehetőleg emailben, aláírva, beszkennelve küldjék meg részünkre a

felveteli@sztehloiskola.hu

emailcímre, vagy az adott határidőig személyesen adhatják le a dokumentumot a gimnázium titkárságán.

A beérkezés határideje:

2024.01.29. 16 óra