Érettségi jelentkezés menete

TANULÓI JOGVISZONNYAL NEM RENDELKEZŐ VIZSGÁZÓK RÉSZÉRE

2020/2021. május-júniusi vizsgaidőszak

 

A tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó jelentkezését benyújthatja:

  1. a Kormányhivatalnál
  2. bármelyik középiskolában

Tájékoztatjuk, hogy a középiskola nem köteles fogadni a vele jogviszonyban nem álló vizsgázót!

A jelentkezés elfogadásáról az intézményvezető dönt.

Érettségi jelentkezés leadása:

  1. február 04. 13:00-16:00

és

  1. február 09. 13:00-16:00

Helyszíne: A gimnázium épülete

Felhívjuk figyelmüket, hogy érettségivel kapcsolatos ügyintézés csak ezekben az időpontokban lehetséges!

A vizsgázó hozza magával: személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványát, lakcímkártyáját, középiskolai bizonyítványát, érettségi bizonyítványát, születési anyakönyvi kivonatát, (szakértői véleményét-ha van ilyen)

A vizsga díja:

  1. középszintű jelentkezés esetén: 25.000 ft/tantárgy, amit a középiskola pénztárában kell befizetni
  1. emelt szintű jelentkezés esetén 42.000 Ft/tantárgy, amit postai csekken vagy banki átutalással kell az Oktatási Hivatalnak megfizetni. Banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-0000000

Figyelem: a befizetéshez szükséges egy egyedi iktatószám, amit a középiskola ad, csak ezek után lehet fizetni. A csekket vagy az átutalásról szóló tranzakciót a jelentkezési laphoz csatolni kell.

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozás

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról – Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelettől eltérő, a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban tartott érettségi vizsgákra vonatkozó szabályok 14. § (1) Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, az érettségi vizsgát a 2020/2021. tanév október- novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában térítésmentesen tehetik le. (2) Azon vizsgázók, akik a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány megszerzése után, legkésőbb a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

A jelentkezéssel kapcsolatban felvilágosítás:

sztehlo.erettsegi@gmail.com 

 

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információkat megtalálják az Oktatási Hivatal honlapján is: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2020/Jelentkezes_menete_erettsegi_bizonyitvannyal_20200831.pdf

 

Felhívjuk figyelmüket a járványügyi szabályok betartására:

Az épületbe lépve kézfertőtlenítés illetve maszkviselés kötelező!