Érettségi jelentkezés menete

TANULÓI JOGVISZONNYAL NEM RENDELKEZŐ VIZSGÁZÓK RÉSZÉRE

2021-22 május-júniusi vizsgaidőszak

 

A tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó jelentkezését benyújthatja:

  1. a Kormányhivatalnál
  2. bármelyik középiskolában

Tájékoztatjuk, hogy a középiskola nem köteles fogadni a vele jogviszonyban nem álló vizsgázót!

A jelentkezés elfogadásáról az intézményvezető dönt.

Érettségi jelentkezések leadásának időpontjai:

  1. január 27. 10:00-12:00 óra

          február 01. 14:30-16:00

          február 03. 10:00-12:00

          február 08.14:30-16:00

          február 10. 10:00-12:00

Helyszíne: A gimnázium épülete

Felhívjuk figyelmüket, hogy érettségivel kapcsolatos ügyintézés csak ezekben az időpontokban lehetséges!

A vizsgázó hozza magával: személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványát, lakcímkártyáját, középiskolai bizonyítványát, érettségi bizonyítványát, születési anyakönyvi kivonatát, (törzslapkivonatát, szakértői véleményét-ha van ilyen)

A vizsga díja:

  1. középszintű jelentkezés esetén: 30.000 Ft/tantárgy, amit a középiskola pénztárában kell befizetni
  1. emelt szintű jelentkezés esetén 50.000 Ft/tantárgy, amit postai csekken vagy banki átutalással kell az Oktatási Hivatalnak megfizetni. Banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-0000000

Figyelem: a befizetéshez szükséges egy egyedi iktatószám, amit a középiskola ad, csak ezek után lehet fizetni. A csekket vagy az átutalásról szóló tranzakciót a jelentkezési laphoz csatolni kell.

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozás

A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint:

4/A. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára adott vizsgatárgyból térítésmentesen jelentkeztek érettségi vizsgára, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg, ugyanabból a vizsgatárgyból az érettségi vizsgát a 2021/2022. tanév október-novemberi vagy május-júniusi vizsgaidőszakában egy alkalommal térítésmentesen tehetik le.

4/B. § Azok a vizsgázók, akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány kiadása után, legkésőbb a 2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az adott vizsgatárgyból egy alkalommal térítésmentesen tehetnek ismétlő érettségi vizsgát.

 

A jelentkezéssel kapcsolatban felvilágosítás:   sztehlo.erettsegi@gmail.com

 

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információkat megtalálják az Oktatási Hivatal honlapján is:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/erettsegi_bizonyitvannyal.pdf

Felhívjuk figyelmüket a járványügyi szabályok betartására:

Az épületbe lépve kézfertőtlenítés illetve maszkviselés kötelező!