TÁJÉKOZTATÓ A 2020/2021-BEN INDULÓ TAGOZATOKRÓL

Intézményünk szóbeli meghallgatást tart a gimnáziumunkba jelentkező 8. osztályos tanulók számára.

Gimnáziumunkban a felvételi elbeszélgetésre előreláthatólag 2020. február 27-28-án, és március 4-én kerül sor.

A diákokat a felvételi elbeszélgetésre a jelentkezések beérkezése után folyamatosan osztjuk be. A beosztást a tanulók oktatási azonosítójuk alapján találják meg honlapunkon. A felvételi elbeszélgetés időpontjáról az általános iskolákat is értesítjük.
A felvételi elbeszélgetésen nem konkrét tudástartalmakat kérdezünk, hanem a felvételiző diákok képességeit, készségeit, fantáziáját és nem utolsó sorban a tanulás iránt mutatott motiváltságát kívánjuk értékelni. Világnézeti elkötelezettségünkre való tekintettel a felvételi eljárás szóbeli részén vizsgáljuk a tanulók egyházi kötődését.

A szóbeli felvételi kétfős vizsgabizottságok előtt zajlik, a vizsga időtartama maximálisan 15 perc.

Kérjük, hogy a tanuló hozza magával:

  • fényképes igazolványát (diákigazolvány/ személyi igazolvány/útlevél),
  • magyar irodalom füzetét,
  • matematika füzetét,
  • ellenőrző könyvét,
  • versenyeredményeik és egyéb kiemelkedő teljesítményeik okleveleit.

Ha a felvételiző rendelkezik keresztlevéllel, elsőáldozási, konfirmálási vagy bérmálkozási emléklappal, akkor kérjük azok fénymásolatát is elhozni. Szívesen várjuk a lelkészi ajánlásokat is.

Az elbeszélgetés menete az idegen nyelvi, biológia, informatika és történelem emelt szintű képzésen

1. Az elbeszélgetés a felvételiző rövid bemutatkozásával kezdődik.
2. Ezután a pedagógusok az egyházi kötődéssel kapcsolatos kérdésekre kérnek választ.
3. Kreatív feladat: képleírás és/vagy szituációs játék.

A művészeti emelt szintű képzés specialitásai: ének-zene

Felkészülés: a diákok öt népdallal készüljenek az elbeszélgetésre, amelyek közül a szaktanárok által választottat kell előadni.
Az elbeszélgetés menete:
1. Az elbeszélgetés a felvételiző rövid bemutatkozásával kezdődik.
2. Ezután a pedagógusok az egyházi kötődéssel kapcsolatos kérdésekre kérnek választ.
3. A dal előadása
4. Egyszerű feladatok, amivel felmérjük a zenei készségeket és képességeket (pl.: dallam visszaéneklése, visszatapsolás)

A művészeti emelt szintű képzés specialitásai: vizuális kultúra

Felkészülés: a diákok hozzanak otthonról a legjobb munkáikból egy bemutatkozó gyűjteményt az alábbiak szerint:

3 darab, grafit vagy szén technikával elkészített tanulmányrajzot (csendélet, vagy portré, vagy drapéria)

2 darab, szabadon választott technikával készített munka

2 darab, színes technikával készített alkotást, csendélet vagy portré témában (pl: vízfesték, tempera, színes ceruza, akrilfesték)

Az elbeszélgetés menete:
A.) Csendélet rajzolása beállítás alapján grafitceruzával A3-as méretben 45 perc alatt – ADOTT SZÓBELI NAPON REGGEL 8.00 – 8.45 KÖZÖTT!

B.) Elbeszélgetés:
1. Az elbeszélgetés a felvételiző rövid bemutatkozásával kezdődik.
2. Ezután a pedagógusok az egyházi kötődéssel kapcsolatos kérdésekre kérnek választ.
3. Az otthonról hozott munkák bemutatása

 

Példa az egyházi kötődéssel kapcsolatos kérdésekre

Hány részből áll a Szentírás?
Milyen felekezeteket ismersz?

Példa a kreatív feladatra

Mi változna meg akkor, ha sikerülne felfedezni az összes betegség ellenszerét?
Hogyan készülnél fel egy időutazásra?