Központi írásbeli felvételi észrevételek további fenntartása

Az észrevételeket kollégáink megvizsgálták, érdemben elbírálták. A bírálat eredményét email-ben küldjük el három munkanapon belül.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, akkor ezt három napon belül kell írásban közölnie a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Iskolánk a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak.

Kérjük, hogy a járványügyi helyzet miatt email-ben juttassák el az észrevételt szkennelt formában a titkarsag@sztehloiskola.hu címre.

Az észrevételekhez szükséges formanyomtatvány az alábbi linkről tölthető le: https://gimnazium.sztehloiskola.hu/felveteli-informaciok/letoltheto-dokumentumok-felveteli/

A kitöltött formanyomtatványt kérjük írják alá!

Kérjük, hogy a nyomtatványon az adatokat NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltsék ki.

Az Oktatási Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.