Érettségi jelentkezés menete

TANULÓI JOGVISSZONNYAL NEM RENDELKEZŐ VIZSGÁZÓK RÉSZÉRE

2023-24. május-júniusi vizsgaidőszak

 

A tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó jelentkezését benyújthatja:

  1. a Kormányhivatalnál
  2. bármelyik középiskolában

Tájékoztatjuk, hogy a középiskola nem köteles fogadni a vele jogviszonyban nem álló vizsgázót!

A jelentkezés elfogadásáról az intézményvezető dönt.

Ügyfélfogadás:

  • február 1.      csütörtök:    14:15-16.00
  • február 6.      kedd:             13:30-16:00
  • február 8.     csütörtök:    14:15-16.00
  • február 13.    kedd:             13:30-16:00

Helyszíne: A gimnázium épülete Reményi Judit és Borsai György jegyzőknél

Felhívjuk figyelmüket, hogy érettségivel kapcsolatos ügyintézés csak ezekben az időpontokban lehetséges!

A vizsgázó hozza magával: személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványát, lakcímkártyáját, középiskolai bizonyítványát, érettségi bizonyítványát, születési anyakönyvi kivonatát, (törzslapkivonatát, szakértői véleményét-ha van ilyen)

A vizsga díja:

  1. középszintű jelentkezés esetén: 40.000 Ft/ tantárgy, amit a középiskola pénztárában kell befizetni
  1. emeltszintű jelentkezés esetén 67.000 Ft/ tantárgy, amit banki átutalással kell az Oktatási Hivatalnak megfizetni. Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-0000000

Figyelem: a befizetéshez szükséges egy egyedi iktatószám, amit a középiskola ad, csak ezek után lehet fizetni. Az átutalásról szóló tranzakciót a jelentkezési laphoz csatolni kell.

A jelentkezéssel kapcsolatban felvilágosítás:

sztehlo.erettsegi@gmail.com  

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információkat megtalálják az Oktatási Hivatal honlapján is:

www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/tajekoztatok/erettsegi_bizonyitvannyal.pdf